Show simple item record

Analysis of rill erosion using close range photogrammetry

dc.contributor.advisorKrása Josef
dc.contributor.authorKadlecová Tereza
dc.date.accessioned2018-01-25T21:42:51Z
dc.date.available2018-01-25T21:42:51Z
dc.date.issued2018-01-07
dc.identifierKOS-781236434705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74206
dc.description.abstractVyhodnocení rýhové eroze s využitím blízké fotogrammetrie Tato diplomová práce pojednává o vyhodnocování rýhové eroze na základě využití blízké fotogrammetrie. Touto metodou bylo provedeno snímkování zájmového území v oblasti obce Lbosín. Snímkování bylo zpracováno softwarem Agisoft PhotoScan. Vygenerované ortofoto mapy a digitální modely terénu DEM byly dále zpracovávány programem ArcGIS, kdy byla vyhodnocena rýhová eroze na celém zájmovém území. Metodou analýzy jednotlivých typů erozní činnosti byly tyto vztaženy na celé zájmové území. Aplikací scriptu pro výpočet objemu rýh bylo zjištěno, že z území o celkové rozloze 0,291 km2 bylo odneseno množství materiálu o celkovém objemu 3344,56 m3. V práci jsou dále zpracovány dílčí výsledky analýzy rýhové eroze a je určeno procentuální zastoupení odlišných typů eroze na ploše zájmového území. Do analýzy rýhové eroze voleným postupem vstupuje spousta nejistot a nepřesností. Proto je práce zakončena diskuzí nad výsledky a v samotném závěru komentuje volený postup.cze
dc.description.abstractAnalysis of rill erosion using close range photogrammetry This Master thesis deals with the analysis of the rill erosion on a specific area. This area is located close to Lbosín, a small village situated in the Benešov district. The rill erosion analysis has been done on the agricultural field next to the village. The rill erosion analysis was made by using the methods and principals of the close range photogrammetry. The outcomes are the orthophoto model and the digital evaluation model of the terrain, both generated by the Agisoft PhotoScand software. Those outcomes were processed in the program ArcGIS where the analysis of the rill erosion was done. The volume of the rills was calculated by using the script which allows processing of those calculations. One of the results of this analysis is that the total volume of rills is 3 344,56 m3 on the surface of the area 0,291 km2. Other results, such as the detailed analysis of the different types of erosion and the methods of processing, are presented in this thesis. Because of the probability of uncertainty, the results are speculated at the end of the thesis and in the summary the chosen processes and methods of the analysis are commented.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectblízká fotogrammetrie,ortofoto,digitální model terénu,Agisoft PhotoScan,ArcGIKlíčová slova: rýhová eroze,ArcGIScze
dc.subjectRill erosion,Close Range Photogrammetry,Orthophoto,Digital Elevation Model,Agisoft PhotoScan,ArcGISeng
dc.titleVyhodnocení rýhové eroze s využitím blízké fotogrammetriecze
dc.titleAnalysis of rill erosion using close range photogrammetryeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŽížala Daniel
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record