Show simple item record

CTP - Building pavilion for hippopotamus with the influence of the locality

dc.contributor.advisorPolák Karel
dc.contributor.authorJančálek Ondřej
dc.date.accessioned2018-01-25T21:41:26Z
dc.date.available2018-01-25T21:41:26Z
dc.date.issued2018-01-07
dc.identifierKOS-781236322905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74152
dc.description.abstractAutor ve své diplomové práci zpracovává stavebně technologický projekt zadaného objektu. Objekt, který autor řeší, je jednopodlažní částečně podsklepený objekt pavilonu hrochů v Zoologické zahradě hlavního města Prahy v Troje. Autor v technologické části zpracovává časovou realizaci stavby a způsob zařízení staveniště. Předmětem seminární části je zpracování přehledu působících vlivů lokality pražské zoologické zahrady pro umístění a výstavbu budov. Dále autor podrobněji zkoumá vlivy lokality při umístění pavilonu hrochů.cze
dc.description.abstractAuthor in his master's thesis, processes the building technology project of the assigned object. The object, which is solved by the author, is a one-storey partially subscale building of the hippo pavilion in the zoo of the capital city of Prague in Troja. In technological part, the author processes a time schedule for the realization of the construction and the way of the building equipment. The subject of the seminar part is a elaboration of surveys of influences of the location of Prague zoological gardens for the location and construction of buildings. Further, the author deals in more detail with the influences of the site when placing the hippo pavilion.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectpavilon hrochů,zoologická zahrada,zařízení staveniště,časoprostorový graf,etapycze
dc.subjecthippo pavilion,zoological garden,site facilities,spatio-temporal graph,phaseseng
dc.titleSTP - Výstavba pavilonu hrochů s ohledem na vliv lokalitycze
dc.titleCTP - Building pavilion for hippopotamus with the influence of the localityeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeFicenec Karel
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record