Show simple item record

Software Defined Multifuncional Laboratory Instrument

dc.contributor.advisorFischer Jan
dc.contributor.authorDibelka Jakub
dc.date.accessioned2018-01-25T21:39:03Z
dc.date.available2018-01-25T21:39:03Z
dc.date.issued2018-01-09
dc.identifierKOS-695600147905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74050
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a realizací multifunkčního laboratorního přístroje implementovaného na mikrořadičích řady STM32 s využitím vnitřních funkčních bloků a periferií. Součástí práce je dále návrh řídící multiplatformní aplikace pro osobní počítače představující nástroj pro řízení laboratorního přístroje a pro vizualizaci změřených dat s možností dalšího post processingu. V práci jsou diskutovány různé přístupy realizací jednotlivých funkčních bloků, jejich výhody a nevýhody, ale také vybraná vývojová prostředí. V poslední části je proveden popis nejvhodnější metody realizující osciloskop, logický analyzátor, voltmetr, čítač a impulzní generátor.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to design realisation of a multifunctional laboratory instrument implemented on STM32 series microcontrollers using internal functional blocks and peripherals. Part of the thesis is the software design of a multi-platform application for personal computers representing a tool for controlling a laboratory device and for visualisation of the measured data with the possibility of further post processing as well. The thesis discusses different approaches to the implementation of individual functional blocks. Selected development environments, their pros and corn, are also described there. The end of the work contains the description of the most appropriate method of realisation of oscilloscope, logic analyser, voltmeter, counter and pulse generator.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectSTM32,STM32F042,STM32F303,osciloskop,voltmetr,logický analyzátor,čítač,impulzní generátor,framework Qt,Ac6cze
dc.subjectSTM32,STM32F042,STM32F303,oscilloscope,voltmeter,logic analyser,counter,generator,framework Qt,Ac6eng
dc.titleProgramově definovaný multifunkční laboratorní přístrojcze
dc.titleSoftware Defined Multifuncional Laboratory Instrumenteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeDresler Tomáš
theses.degree.disciplineSenzory a přístrojová technikacze
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item




This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record