Show simple item record

Situation analysis of the manufacturing of components for Industry 4.0 and Smart Citiesdc.contributor.advisorKoudele Václav
dc.contributor.authorZáruba Tomáš
dc.date.accessioned2018-01-25T21:37:28Z
dc.date.available2018-01-25T21:37:28Z
dc.date.issued2018-01-11
dc.identifierKOS-695599799705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73994
dc.description.abstractPráce je souhrnem analýz a doporučení změn a návrhů strategického rozvoje Byzance. Byzance je výzkumně aplikační elektro-technologický startup zaměřený na pokročilou a experimentální automatizaci, internet věcí s ohledem na průmysl 4.0 a Smart City. Práce se zabývá nejen technologiemi ale i finanční nákladností, společenským dopadem, změnami, které technologie přinášejí a pohledem, představami a požadavky technických a provozních ředitelů výrobních firem v ČR. Dále souhrnem trendů a jejich predikce na základě výzkumu spolčenosti McKinsey, Microsoft a Siemens a určení klíčových kroků k vytvoření strategie rozvoje společnosti Byzance jakožto "IoT product making platform" a vstupu nového klíčového investora. Jak transformovat malou garážovou firmu na exponenciálně rostoucí technologickou globální společnost.cze
dc.description.abstractThe Diploma Thesis is a summary of the analysis and recommendations of the changes and suggestions for strategic development for Byzance company. Byzance is a research and development electro-technological startup focused on advanced and experimental automation, the Internet of Things, Industry 4.0 and Smart City. The thesis deals not only with technologies but also with the financial cost, the social impact, the changes that technology brings and the view, the ideas and demands of the technical and operational directors of manufacturing companies in the Czech Republic. In addition, a summary of trends and their predictions based on McKinsey, Microsoft and Siemens research, and identifying key steps to create Byzance's development strategy as an IoT product making platform and the entry of a new key investor and transformation from a small garage company into an exponentially growing global business.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectInternet věcí,strategie rozvoje,analýza,start-upcze
dc.subjectinternet of things,strategic developmen,analysis,start-upeng
dc.titleSituační analýza výroby součástek pro Průmysl 4.0 a Smart Citiescze
dc.titleSituation analysis of the manufacturing of components for Industry 4.0 and Smart Citieseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeBemš Július
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení elektrotechnikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record