Show simple item record

Protection of the ANS ATM Systems Against GPS Spoofing and Jamming

dc.contributor.advisorKovář Pavel
dc.contributor.authorMorong Tomáš
dc.date.accessioned2018-01-25T21:35:34Z
dc.date.available2018-01-25T21:35:34Z
dc.date.issued2017-12-21
dc.identifierKOS-695599614305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73927
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je návrh vhodné metodiky pro zjištění efektů rušení na GNSS přijímače. Dále se práce zabývá zpravováním přijatých dat z GNSS přijímačů a měřícím metodám pro určení polohy uživatele v případě rušení. Teoretický úvod představuje družicové navigační systémy, zejména systém GPS. Následně jsou uvedeny příčiny a následky rušení GNSS signálů. Následuje uvedení do problematiky ATM systémů řízení letového provozu v souvislosti s využitím GNSS. Praktická část se věnuje metodikami testování přijímačů. Závěr práce prezentuje dosažené výsledky z provedených testů a diskuzi o potenciálních možnostech zabezpečení GNSS přijímačů, ať už používaných v ATM systémech nebo ne.cze
dc.description.abstractThe topic of this thesis is the proposal of a suitable method for detecting the effects of radio-frequency interference on GNSS receivers. Furthermore, the thesis deals with the processing of received data from GNSS receivers and measuring methods for determination of the user's position in case of interference. The theoretical introduction introduces satellite navigation systems, especially the GPS system. The following are the causes and consequences of GNSS signal interference. This is followed by the introduction of ATM systems in connection with the use of GNSS. Practical part of this thesis is devoted to methods of receiver testing. The conclusion of the paper presents the results obtained from the tests carried out and the discussion about the potential possibilities of security of GNSS receivers, whether used in ATM systems or not.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectGNSS,přijímač,rušení,metodikacze
dc.subjectGNSS,reciever,jamming,methodeng
dc.titleZabezpečení ATM systémů ŘLP, s.p. proti záměrnému rušení signálu GPScze
dc.titleProtection of the ANS ATM Systems Against GPS Spoofing and Jammingeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKačmařík Petr
theses.degree.disciplineBezdrátové komunikacecze
theses.degree.grantorkatedra elektromagnetického polecze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record