Show simple item record

WWT plant: sludge treatment

dc.contributor.advisorŠulc Radek
dc.contributor.authorPodolka Jan
dc.date.accessioned2018-01-25T21:34:18Z
dc.date.available2018-01-25T21:34:18Z
dc.date.issued2018-01-12
dc.identifierKOS-593779579205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73879
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zpracováním kalu, který vzniká při čištění odpadních vod. Kal je hlavním odpadním produktem, který vzniká při čištění odpadních vod. Odpadní voda, která přitéká na čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV) podstoupí čistící proces, který se zbavuje znečisťujících látek a nežádoucí složky koncentruje do odpadního kalu. Cílem úpravy kalů je zabránit nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Charakteristika, kvalita a původ odpadní vody a také úroveň čistící technologie, která zaručí dosažení kvalitativních požadavků, má velký vliv na koncentraci prospěšných i znečišťujících složek v kalu. Cílem čištění kalů je zajistit takové využití nebo zpracování kalů, které je pro životní prostředí přijatelné a zároveň ekonomicky únosné.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with treatment of sludge, which originates in wastewater treatment process. The sludge is the main waste product that comes from sewage treatment. The waste water entering the sewage treatment plant (hereinafter referred to as WWTP) undergoes a cleaning process that removes pollutants and concentrates undesirable components into the sewage sludge. The purpose of sludge treatment is to prevent adverse impacts on the environment and human health. The characteristics, quality and origin of wastewater, as well as the level of purification technology that guarantees the achievement of qualitative requirements, has a great impact on the concentration of beneficial and polluting components in the sludge. The purpose of sludge cleaning is to ensure the use or processing of sludge that is acceptable and economically viable for the environment.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectčištění a zpracování kalu,ČOV,hygienizace,stabilizace,zahušťování,sušenícze
dc.subjectsludge cleaning and treatment,sewage treatment plant,sanitation,stabilization,thickening,dryingeng
dc.titleČistírny odpadních vod: zpracování kalucze
dc.titleWWT plant: sludge treatmenteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHoffman Pavel
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav procesní a zpracovatelské technikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record