Show simple item record

Evaluation of Selected Tools for Business Processes Modelling in Logisticsdc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorČerný Hynek
dc.date.accessioned2018-01-25T21:33:29Z
dc.date.available2018-01-25T21:33:29Z
dc.date.issued2018-01-09
dc.identifierKOS-587865216705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73847
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou procesního řízení a procesního modelování v oblasti logistiky. V práci jsou představeny dvě techniky modelování podnikových procesů (notace BPMN a metodika DEMO), které jsou následně prakticky využity pro modelování vybraných logistických procesů z oblasti řízení skladových provozů. V závěru jsou obě techniky vzájemně porovnány a zhodnoceny s hlavním důrazem na složitost a srozumitelnost vzniklých modelů a na vhodnost použití jednotlivých modelovacích technik v praxi. Porovnání je doplněno názorem odborníka z oblasti návrhu a implementace informačních systémů pro logistiku. Výsledky práce lze v praxi využít při rozhodování, kterou z porovnávaných technik použít pro modelování logistických procesů.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with business process management and process modeling in logistics. Two business process modeling techniques (BPMN notation and DEMO methodology) are presented and subsequently used for modeling of selected warehouse processes. In the end, both process modeling techniques are mutually compared and evaluated, with particular emphasis on the complexity and clarity of created models and on the suitability for practical use of both modeling techniques. An opinion of an expert working in the field of design and implementation of logistic systems is also presented. The results of the thesis can be used in practice when deciding which one of the compared techniques should be used to model logistic processes.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectprocesní řízení,procesní modelování,logistika,řízení skladu,analýza modelovacích nástrojů,BPMN,DEMOcze
dc.subjectbusiness process management,business process modeling,logistics,warehouse management,modeling tools analysis,BPMN,DEMOeng
dc.titleSpecifika použití vybraných nástrojů pro modelování byznys procesů v oblasti logistikycze
dc.titleEvaluation of Selected Tools for Business Processes Modelling in Logisticseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeVozárová Pavla
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record