Show simple item record

Optimization of project management in industrial company

dc.contributor.advisorŠvecová Lenka
dc.contributor.authorFišer Daniel
dc.date.accessioned2017-11-09T10:53:20Z
dc.date.available2017-11-09T10:53:20Z
dc.date.issued2017-08-23
dc.identifierKOS-695600312005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73405
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je analýza projektového řízení v konkrétním průmyslovém podniku, identifikace nevyhovujících částí a následné navržení optimalizačního opatření. V teoretické části jsou definovány charakteristické rysy projektu, projektového řízení a plánování. V praktické části je popsáno projektové řízení v průmyslovém podniku, jeho analýza a návrh optimalizace, která má za cíl jeho zefektivnění. Navrhované řešení je poté demonstrativně použito pro v minulosti zpracovaný projekt s účelem prokázání jeho využitelnosti v praxi.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is analysis of project management in a particular industrial company, identification of unsatisfactory processes and subsequent design of optimization measures. The theoretical part defines the characteristics of the project, project management and project planning. The practical part describes project management in the industrial company, its analysis and optimization plan, which aims to make the project management more efficient. The proposed solution is then demonstratively used on a previously developed project to demonstrate its applicability in practice.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectProjekt,Projektové řízení,plánování,analýza projektového řízení,síťový graf,kritická cesta,Ganttův diagram,optimalizační návrhcze
dc.subjectProject,project management,planning,analysis of project management,network diagram,critical path,Gantt chart,optimization planeng
dc.titleOptimalizace projektového řízení v průmyslovém podnikucze
dc.titleOptimization of project management in industrial companyeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-09-20
dc.contributor.refereeŠulc Kryštof
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record