Show simple item record

Business plan for startup

dc.contributor.advisorScholleová Hana
dc.contributor.authorFiala Tomáš
dc.date.accessioned2017-11-09T10:53:19Z
dc.date.available2017-11-09T10:53:19Z
dc.date.issued2017-08-29
dc.identifierKOS-695600311905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73404
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá tvorbou byznys plánů, jeho částmi a následným využi-tím těchto nástrojů pro tvorbu plánu pro danou společnost. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část řeší problematiku tvorby byznys plánů na základě jejich účelu a jeho náležitostmi. Praktická část práce aplikuje tyto poznatky na konkrétní pod-nik. Hlavním přínosem této práce je detailně sestavený byznys plán opřený o kvalitní a hlu-bokou analýzu prostředí.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with creation of business plans, it's parts and following use of these instruments to create a business plan for specific company. This thesis consists of the-oretical and practical part. Theoretical part is addressing problems with crating busi-ness plans based on their purpose and necessities. Practical part uses these findings on specific business. Main contribution of this thesis is elaborately made business plan based on thorough enviromental analysis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectByznys plán,trh,PEST analýza,Marketingový plán,Marketingový mix,SWOT analýzcze
dc.subjectBusiness plan,market,PEST analysis,Marketing plan,Marketing mix,SWOT analysiseng
dc.titleByznys plán pro startupcze
dc.titleBusiness plan for startupeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-09-20
dc.contributor.refereeStrouhal Jiří
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record