Show simple item record

Influence of parameters on temperature field during plasma surfacing

dc.contributor.advisorRohan Pavel
dc.contributor.authorZugárek Václav
dc.date.accessioned2017-11-09T10:53:13Z
dc.date.available2017-11-09T10:53:13Z
dc.date.issued2017-08-09
dc.identifierKOS-695600303705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73402
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá studiem vlivu navařovacích parametrů na teplotní pole návarů zhotovených metodou plazmového navařování. Teoretická část obsahuje rozbor měření teploty uplatněné při technologii navařování plazmatem. Experimentální část se zabývá problematikou měření teplotního pole a vlivu teploty na návary v závislosti na parametrech navařovacího procesu.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis investigates the influence of welding parameters on the temperature field of welding deposits made by Plasma Transfered Arc Welding method. The theoretical part contains a temperature measurement analysis which applies to plasma welding technology. The practical part examines the problems of measuring the temperature field and the influence of heat on the weld cladding deposits depending on the Plasma Transfered Arc Welding process parameters.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectsvařování plazmatem,teplotní pole,návar,termočlánek,měření teploty,mikrotvrdost,teplotní cyklus,PTAcze
dc.subjectplasma arc welding,temperature field,weld deposit,termocouple,microindentation hardness,temperature cycle,PTAeng
dc.titleVliv parametrů na teplotní pole při navařování plazmatemcze
dc.titleInfluence of parameters on temperature field during plasma surfacingeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeJanata Marek
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record