Zobrazit minimální záznam

The influence of pigment concentration on PVC properties

dc.contributor.advisorJeníková Zdeňka
dc.contributor.authorMukařovská Klára
dc.date.accessioned2017-11-09T10:51:57Z
dc.date.available2017-11-09T10:51:57Z
dc.date.issued2017-07-31
dc.identifierKOS-695600113505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73348
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou vlivu koncentrace pigmentů na vlastnosti polyvinylchloridu (PVC). Pigmenty jsou přidávány do PVC za účelem změny barvy a zvýšení kryvosti materiálu. V první části diplomové práce jsou popsána teoretická východiska, která jsou dále použita jako podklad pro část praktickou. Jsou zde uvedeny základní informace o polymerech (především PVC), druhy PVC a jejich základní vlastnosti. V závěru kapitoly jsou definována aditiva přidávaná do polymerů. V experimentální části jsou zpracována praktická měření z reologické laboratoře společnosti Kopos Kolín a.s. a z laboratoří FS ČVUT. Praktická část je rozdělena na popis přípravy PVC směsí, na měření barvící schopnosti pigmentů, na ověření vlivu koncentrace pigmentů na vlastnosti PVC a na zhodnocení zpracovatelských vlastností. Výsledky provedených měření jsou dále vyhodnoceny a porovnány.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the influence of the concentration of pigments on the properties of polyvinylchloride (PVC). Pigments are added to PVC to change the colour and increase the opacity of the material. The first part of the diploma thesis describes the theoretical starting points, which are used as a basis for the practical part. Basic information on polymers (especially PVC), types of PVC and their basic properties are described. At the end of the chapter, additives added to the polymers are mentioned. In the practical part, practical measurements from the rheological laboratory of Kopos Kolín a.s and the laboratory of CTU CT are compiled. The practical part is divided into the description of preparation of PVC mixtures, pigment staining, pigment concentration control and evaluation of processing properties. The results of the measurements are further evaluated and compared.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectpolymery,PVC,pigmenty,barvivost,koncentrace pigmentů,zkoušky plastůcze
dc.subjectPolymers,PVC,pigments,pigmentation,pigment concentration,plastic testseng
dc.titleVliv koncentrace pigmentu na vlastnosti PVCcze
dc.titleThe influence of pigment concentration on PVC propertieseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-09-12
dc.contributor.refereeMalý Jaroslav
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav materiálového inženýrstvícze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam