Show simple item record

Computational methods for the analysis of thin-wall and thick-wall composite beams

dc.contributor.advisorKulíšek Viktor
dc.contributor.authorMalá Anna
dc.date.accessioned2017-11-09T10:49:31Z
dc.date.available2017-11-09T10:49:31Z
dc.date.issued2017-08-18
dc.identifierKOS-695599770405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73245
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá výpočtovými metodami pro analýzu silnostěnných i tenkostěnných nosníků mezikruhových průřezů z kompozitních materiálů. Jsou popsány zkoumané metody pro analytické výpočty (Timošenko, ABD matice, metody odhadu mezí) a metody pro výpočty metodou konečných prvků. Metody byly otestovány na zkušebních příkladech a jejich výsledky ověřeny s experimenty. Následně byla provedena studie porovnání výsledků vybraných metod na široké škále kompozitních nosníků různých skladeb. Vybraná metoda byla použita pro optimalizaci kompozitní hřídele vřetene.cze
dc.description.abstractThis master´s thesis is focused on computational methods for the analysis of thin-wall and thick-wall composite beams with a pipe cross-section. In the work, methods for analytical computations (Timoshenko, ABD matrix, method of limit estimations) are described together with approaches for finite element analysis. The models were tested on a various scale of composite beam examples and their results were verified with experiments. A case study of the selected methods was performed on a wide range of composite beams with different lay-up and thickness. The suitable method was used to optimize the composite spindle.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectkompozit,nosník,ohyb,tuhost,MKP,optimalizacecze
dc.subjectcomposite,beam,bending,stiffness,FEA,optimizationeng
dc.titleVýpočtové metody pro analýzu tenkostěnných i silnostěnných kompozitních nosníkůcze
dc.titleComputational methods for the analysis of thin-wall and thick-wall composite beamseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-09-06
dc.contributor.refereePoul Robin
theses.degree.disciplineAplikovaná mechanikacze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record