Show simple item record

Detection and Physical Localization of Intruders in WiFi Networks

dc.contributor.advisorBlažek Rudolf Bohumil
dc.contributor.authorSamek Jakub
dc.date.accessioned2017-11-09T10:49:12Z
dc.date.available2017-11-09T10:49:12Z
dc.date.issued2017-07-05
dc.identifierKOS-695599657505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73233
dc.description.abstractTato práce se zabývá vývojem a implementací distribuovaného systému pro ochranu WiFi sítí před útoky a porušováním uživatelských politik. Práce obsahuje analýzu existujících metod a dostupných nástrojů pro detekci, fyzickou lokalizaci a blokování vybraných bezdrátových zařízení v rámci ochrany WiFi sítí. Součástí práce je návrh a implementace distribuovaného systému, který pomocí běžných komerčně dostupných WiFi zařízení umožňuje detekovat nepovolená zařízení ve WiFi síti, fyzicky je lokalizovat a blokovat, včetně nepovolených přístupových bodů. Systém byl úspěšně otestován ve vlastní síti.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with developing an implementation of a distributed system for defending WiFi networks against attacks and usage policy violations. The thesis analyzes existing methods and available tools for detection, physical localization, and blocking of selected wireless devices for the purpose of protecting WiFi networks. The thesis includes design and implementation of a distributed computer system that employs affordable commercially available WiFi hardware to detect, localize, and block unauthorized WiFi devices, including unauthorized access points. The system was successfully tested in a testbed network.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectWiFi,bezdrátová síť,prevence útoků,lokalizace WiFi zařízení,blokování WiFi zařízení,neautorizovaný přístupový bod,OpenWrt,MQTTcze
dc.subjectWiFi,wireless network,attack prevention,WiFi device localization,WiFi device blocking,unauthorized access point,OpenWrt,MQTTeng
dc.titleDetekce a fyzická lokalizace útočníků v sítích WiFicze
dc.titleDetection and Physical Localization of Intruders in WiFi Networkseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeZahradnický Tomáš
theses.degree.disciplinePočítačové systémy a sítěcze
theses.degree.grantorkatedra počítačových systémůcze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record