Show simple item record

Process Oriented Organizationdc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorHallérová Laura
dc.date.accessioned2017-11-09T10:47:45Z
dc.date.available2017-11-09T10:47:45Z
dc.date.issued2017-08-11
dc.identifierKOS-593779837505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73176
dc.description.abstractCieľom tejto bakalárske práce je popísať význam výrazu podnikový proces, procesne riadené organizácie, procesné riadenie a pojmy s tým spojené . Taktiež zhodnotiť súčasný stav procesného riadenia a popísať nástroje na podporu procesného riadenia. Praktická časť práce obsahuje popis výberu organizácie pre procesnú analýzu. Organizáciou je Fakulta Elektrotechnická na ČVUT, na ktorej som previedla procesnú analýzu vybraných procesov vhodných pre automatizáciu. Pre vybrané procesy bola navrhnutá automatizácia, ktorá je zhodnotená pomocou metrík na meranie výkonnosti procesov.cze
dc.description.abstractThe main goal of the bachelor thesis is to describe meaning of the term business process, process oriented organization, process management and other related terms. Next objective is to evaluate present state of business process management and define supporting tools. Practical part of the thesis contains description of the choosing organization for performing process analysis. Chosen organization is Faculty of Electrical Engineering at CTU, where I performed analysis of the processes, which are suitable for automatization. For selected processes was proposed automatization, which is evaluated with metrics for measuring process performance.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpodnikový proces,procesný manažment,procesne riadená organizácie,automatizácia procesovcze
dc.subjectbusiness process,process management,process oriented organization,automatizationeng
dc.titleProcess Oriented Organizationcze
dc.titleProcess Oriented Organizationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-09-07
dc.contributor.refereeDobiáš Martin
theses.degree.disciplineManažerská informatikacze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeSoftwarové technologie a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record