Show simple item record

Conception of Agglomeration Railway in Odra Region

dc.contributor.advisorDrábek Michal
dc.contributor.authorFridrišek Petr
dc.date.accessioned2017-11-09T10:47:09Z
dc.date.available2017-11-09T10:47:09Z
dc.date.issued2017-08-28
dc.identifierKOS-593779805905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73149
dc.description.abstractPráce se zabývá analýzou současného stavu, návrhem cílených úprav infrastruktury a modelového grafikonu na upravené infrastruktuře. Součástí analýzy je rozbor aktuálního jízdního řádu a současného stavu infrastruktury na tratích ve vymezené oblasti. Dále jsou navrženy takové úpravy infrastruktury, aby korespondovaly s relevantními strategickými dokumenty v řešené oblasti. Následně je navržen provozní koncept zohledňující poptávku po přepravě v dané oblasti, omezené možnosti úpravy infrastruktury a současné dopravní výkony v rámci oblasti.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to analyze the current situation, to design targeted infrastructure modifications and a model timetable on the modified infrastructure. The analytical part includes analysis of the current timetable and state of the infrastructure on the lines in the defined area. In addition, infrastructure modifications are proposed to match the relevant strategic documents in the area. Consequently, an operational concept is designed. It takes into account transport demand in the area, limited possibilities of infrastructure improvement and current sum of train kilometres within the area.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectOstravsko,Poodří,příměstská železnice,taktový grafikon,provozní konceptcze
dc.subjectOstrava Region,Odra Region,suburban railway,periodic timetable,operational concepteng
dc.titleKoncepce aglomerační železnice v Poodřícze
dc.titleConception of Agglomeration Railway in Odra Regioneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-09-14
dc.contributor.refereeMitáček Petr
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record