Show simple item record

Evaluation of surface changes of medical instruments during repeated sterilization process

dc.contributor.advisorCvrček Ladislav
dc.contributor.authorKrausová Michaela
dc.date.accessioned2017-11-09T10:45:52Z
dc.date.available2017-11-09T10:45:52Z
dc.date.issued2017-07-31
dc.identifierKOS-593779726705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73092
dc.description.abstractBakalářská práce se zabýva problematikou materiálů, které se používají pro výrobu lékařských nástrojů. Zaměřuje se na korozivzdorné oceli a jejich povrchové úpravy, včetně dějů. Dále jsou představeny děje, které probíhají na povrchu lékařských nástrojů. V experimentální části byly zkoumány povrchy vzorků s různou drsností vyrobených z korozivzdorné oceli s povlakem DLC. Hodnoceny byly vzorky, které prošly opakovanou sterilizací včetně kontaktu s krví a dalšími organickými látkami. Z výsledků testů provedených na vzorcích je patrné, že usazeniny ulpělé na povrchu jsou organického původu a na jejich množství má výrazný vliv drsnost a smáčivost povrchu. V závěru jsou navrženy možnosti, které mohou vést k potlačení tvorby povrchových usazenin nebo mohou snížit jejich tvorbu.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the issue of materials that are used for the production of medical instruments. It focuses on stainless steel and, their finishes, including stories. In addition, the stories that occur on the surface of medical instruments are presented. In the experimental section, surface samples of different roughness were made from DLC coated stainless steel. Samples that have undergone repeated sterilization, including contact with blood and other organic substances, have been evaluated. From the results of the tests carried out on the samples, it is clear that the deposits adhering to the surface are of organic origin and have a significant influence on their surface roughness and wettability. At the end, options are suggested that can lead to the suppression of surface deposits or reduce their formation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectDLC povlaky,drsnost,smáčivost,sterilizace,koroze,lékařské nástrojecze
dc.subjectDLC coatings,roughness,wettability,sterilization,corrosion,medical instrumentseng
dc.titleHodnocení změn povrchu lékařských nástrojů při opakovaném sterilizačním procesucze
dc.titleEvaluation of surface changes of medical instruments during repeated sterilization processeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-09-13
dc.contributor.refereeDenk František
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav materiálového inženýrstvícze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record