Show simple item record

The design of the rotary axis B of the grinder Studer S40dc.contributor.advisorČervenka Jaroslav
dc.contributor.authorŠtecher Jiří
dc.date.accessioned2017-11-09T10:44:44Z
dc.date.available2017-11-09T10:44:44Z
dc.date.issued2017-07-12
dc.identifierKOS-593779581105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73048
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce otočné osy B brousicího vřeteníku brusky Studer S40. Návrh bere v úvahu požadavek firmy na použití stávajícího stolu s vřeteníkem a požadovanou přesnost polohování 0,001°. Součástí práce je rešerše současného stavu brusek s otočnými osami na trhu, návrh více řešení na základě provedené rešerše a výběr nejvhodnějšího z nich. Toto řešení je dále rozpracováno spolu s návrhovými a kontrolními výpočty.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with a design of a construction of the rotary axis B of the grinder Studer S40. The design considers the company´s requirement of a utilization of the present table with the grinding headstock and required positioning accuracy of 0,001°. The thesis includes the research of a present market situation, a suggestion of more designs based on the research and a selection of the most appropriate design. This design will be further elaborated including design and control calculations.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthrotová bruska,konstrukce otočné osy,brousicí vřeteník brusky,bruska Studer S40,otočná osa Bcze
dc.subjectcylindrical grinder,design of a rotary axis,grinding headstock of a grinder,grinder Studer S40,rotary axis Beng
dc.titleKonstrukce otočné osy B brusky Studer S40cze
dc.titleThe design of the rotary axis B of the grinder Studer S40eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-09-06
dc.contributor.refereeKočiško Josef
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav výrobních strojů a zařízenícze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record