Show simple item record

Influence of filtration and calculation methods on the result of dimension and form errors in the measurement of roundness

dc.contributor.advisorBeránek Libor
dc.contributor.authorBilý Martin
dc.date.accessioned2017-11-09T10:42:14Z
dc.date.available2017-11-09T10:42:14Z
dc.date.issued2017-07-15
dc.identifierKOS-587864702505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/72937
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřená na seznámení čtenářů se základními principy kruhovitosti, metodami měření kruhovitosti a v neposlední řade s filtrací při měření kruhovitosti. V první části jsou uvedeny geometrické tolerance a jejích rozdělení. Druhá část práce se zabývá vlivem kruhovitosti na funkci strojních součástí. Další část je věnována konkrétním metodám měření kruhovitosti. V poslední teoretické částí se pozornost věnuje konkrétním metodám filtrace při měření kruhovitosti. V praktické části se i díky použitým poznatkům z teorie zabývám konkrétním měřením a využitím filtrace v praxi na konkrétní měřené součásti.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on familiarizing readers with basic principles of roundness, methods of measurement of roundness and finally with filtration during measurement of roundness. The first part lists the geometric tolerances and their distribution. The other part is concerned with influence of roundness on the function of mechanical parts. The next part is devoted to concrete methods of measuring roundness. In the last theoretical part, attention is paid to specific methods of filtration in the measurement of roundness. In practical part of bachelor thesis, in assistance to the used knowledge from theory, I realize concrete measurement and use there filtration in practice on specific measured component.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectGeometrické tolerance,kruhovitost,metrologie,filtrace,frekvence,UPR filtrcze
dc.subjectGeometric tolerances,roundness,metrology,filtration,frequency,UPR filtereng
dc.titleVliv filtrace a metody výpočtu na výsledek měření rozměru a chyby tvaru při meření kruhovitosticze
dc.titleInfluence of filtration and calculation methods on the result of dimension and form errors in the measurement of roundnesseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-09-12
dc.contributor.refereeŠulc Vladimír
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record