Show simple item record

Crisis measures at the airport and air traffic associated with Ebola virus disease

dc.contributor.advisorJob Lukáš
dc.contributor.authorČelikovský Zdeněk
dc.date.accessioned2017-07-09T13:25:10Z
dc.date.available2017-07-09T13:25:10Z
dc.date.issued2015-05-22
dc.identifierKOS-587864295805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/72472
dc.description.abstractBakalářská práce popisuje mimořádně nastavená protiepidemická opatření v letecké dopravě v souvislosti s možným šířením viru Ebola, která byla zavedena v roce 2014 v České republice. V úvodu práce jsou uvedeny základní informace o hemoragické horečce Ebola, preventivní a represivní protiepidemická opatření a připravenost složek Integrovaného záchranného systému. V praktické části práce je porovnáno několik postupůpro řešení mimořádné události s potenciálně infikovaným cestujícím na palubě letadla. Pro účely bakalářské práce jsou porovnávány dvě nejrozsáhlejší taktická cvičení Integrovaného záchranného systému, která proběhla na letištích v Praze a v Brně. Cílem práce je nejenom objasnit problematiku vysoce nakažlivé nákazy v prostředí letecké dopravy, ale i doporučit vhodný způsob řešení u některých vybraných situací s protiepidemickými opatřeními.cze
dc.description.abstractThe bachelor's thesis describes the extraordinary anti-epidemic measures set in air transport in connection with the possible spread of the Ebola virus. These measures were introduced in the Czech Republic in 2014. The introduction of the thesis provides basic information about Ebola haemorrhagic fever, preventive and repressive anti-epidemic measures and preparedness of the Integrated Rescue System. The practical part compares several methods of dealing with incidents with potential infected passengers on board of aircrafts. For the purposes of this thesis two largest tactical exercises of the Integrated Rescue System are compared. The exercises took place at the airports in Prague and Brno. The aim is not only to clarify the issue of a highly contagious disease in the environment of air transport, as well as recommend the appropriate solution for certain selected situations with anti-epidemic measures.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVir Ebola,vysoce nakažlivá nákaza,protiepidemická opatření,Integrovaný záchranný systémcze
dc.subjectla virus,highly infectious disease,anti-epidemic measures,Integrated Rescue Systemeng
dc.titleKrizová opatření na letišti a v letecké dopravě v souvislosti s nákazou Ebolacze
dc.titleCrisis measures at the airport and air traffic associated with Ebola virus diseaseeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-11
dc.contributor.refereeNavrátil Leoš
theses.degree.disciplinePlánování a řízení krizových situacícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record