Zobrazit minimální záznam

Rehabilitation following the Prolongation of Achilles Tendon of a Patient Suffering from Spastic Hemiparesis of Cerebral Palsy

dc.contributor.advisorHašková Andrea
dc.contributor.authorLiscová Irena
dc.date.accessioned2017-07-09T13:24:15Z
dc.date.available2017-07-09T13:24:15Z
dc.date.issued2016-05-19
dc.identifierKOS-587864263405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/72430
dc.description.abstractObecná část bakalářské práce obsahuje teoretické poznatky o dětské mozkové obrně,její etiologii, klinickém obraze a jednotlivých formách. Dále jsou zde popsány vývojové, anatomické a kineziologické aspekty hlezna a nohy u dětí s dětskou mozkovou obrnou. Teoretická část práce je také zaměřena na ortopedickou operační terapii deformit v oblasti hlezenního kloubu v důsledku dětské mozkové obrny a její následnou komplexní pooperační rehabilitací. Speciální část práce je zpracována formou kazuistiky u vybrané dětské pacientky s výše uvedenou diagnózou. Tato část práce se zabývá metodickým vedením cvičení u vybrané pacientky po dobu šesti měsíců od operačního výkonu. Byl proveden vstupní, výstupní a po třech měsících kontrolní kineziologický rozbor, a následně zhodnocen průběh terapie a její výsledky. Součástí speciální části práce je i popis jednotlivých terapeutických jednotek. Samostatný oddíl práce tvoří kapitola metodologie práce, která předkládá přehled všech použitých vyšetřovacích a terapeutických metod.cze
dc.description.abstractThe general part of this Bachelor thesis contains theoretical knowledge about Cerebral Palsy, its etiology, clinical manifestation and individual forms. Further in this part are described the developmental, anatomical and kinesiological aspects of the ankle and foot of children with Cerebral Palsy. The theoretical part of this thesis also focuses on orthopaedic surgical therapy of deformities in the ankle and foot area associated with Cerebral Palsy, and complex post-operative rehabilitaion. The special part of this thesis is managed in the form of casuistryof a select child patient with the above stated diagnosis. This part of the thesis deals with a methodical guidance of excercises conducted with the patient during a six month period after the surgery. An input, output kinesiological analysis and a post-three months control kinesiological analysis were conducted. Then the effects and results of therapy were evaluated. This special part also contains a description of individual therapeutic units. A seperate section of the thesis consists of a chapter on the thesis methodology and gives an overview of all the used investigative and therapeutic methods.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectdětská mozková obrna,Achillova šlacha,ortopedické operacecze
dc.subjectcerebral palsy (CP),Achilles tendon,orthopedic surgery,pes equinuseng
dc.titleRehabilitace po prolongaci Achillovy šlachy u pacientky se spastickou hemiparetickou formou dětské mozkové obrnycze
dc.titleRehabilitation following the Prolongation of Achilles Tendon of a Patient Suffering from Spastic Hemiparesis of Cerebral Palsyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-16
dc.contributor.refereeKozáková Alena
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam