Show simple item record

Risks of medical devices

dc.contributor.advisorPetrukhina Oxana
dc.contributor.authorKocmanová Helena
dc.date.accessioned2017-07-09T13:20:44Z
dc.date.available2017-07-09T13:20:44Z
dc.date.issued2014-07-21
dc.identifierKOS-538156357805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/72284
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na metody řízení rizik v nemocnicích v České republice. Hlavním cílem diplomové práce bylo přinést poznatky o trendech v řízení rizik ve zdravotnictví a uplatnit je v konkrétním zdravotnickém zařízení. Teoretická část je zaměřena na definici systému řízení rizik, metody řízení rizik podle příslušných norem a vymezení souvisejících pojmů. Součástí teoretické části je i popis metody řízení rizik používaný v průmyslovém odvětví, který je implementovatelný na zdravotnické prostředí. Empirická část diplomové práce prezentuje výsledky vlastního šetření v konkrétním zdravotnickém zařízení, které byly zjištěny na základě analýzy dat z hlášení mimořádných událostí v tomto zdravotnickém zařízení a z rozhovorů s vedoucími pracovníky. Šetřením bylo zjištěno, že v nemocnici je zavedený systém řízení kvality a kontroly spokojenosti pacientů. Systém řízení rizik podle platných norem zatím zaveden není, ale funguje zde systém hlášení mimořádných událostí, které jsou zpětně vyhodnocovány. Vytvoření metodiky pro řízení rizik v tomto zdravotnickém zařízení a její uplatnění je proto cílem této diplomové práce.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on the risk management methods in hospitals in the Czech Republic. The main objective of this thesis was to provide information about trends in risk management in healthcare and apply them in a particular health care facility. The theoretical part focuses on the definition of the risk management system, risk management procedures in accordance with relevant standards and specification of related concepts. The theoretical part and a description of the risk management methods in the industrial sector, which is implementable on the health care environment. The empirical part of the thesis presents the results of its own investigation in a particular health care facility, which was identified based on an analysis of data from reporting incidents in the healthcare facility and interviews with executives. The investigation found that the hospital is the system of quality management and control of patient satisfaction. The risk management system in accordance with applicable standards not yet implemented, but it works here reporting system of incidents which are re- evaluated. Creating a risk management methodology in this medical facility and its application is therefore the aim of this thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectŘízení rizik ve zdravotnictví,metody řízení rizik,FMEA - analýza příčin a následků selhání,RCA - analýza kořenových příčin,iatrogenní poškození pacientacze
dc.subjectRisk Management in Healthcare,Risk Management Methods,FMEA - Failure Mode and Effect Analysis,RCA - Root Cause Analysis,iatrogenic injury to the patienteng
dc.titleRizika zdravotnických přístrojůcze
dc.titleRisks of medical deviceseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2014-08-25
dc.contributor.refereePetráček Jiří
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record