Show simple item record

Marketing of healthcare facilities

dc.contributor.advisorBorovský Juraj
dc.contributor.authorKobilková Karolina
dc.date.accessioned2017-07-09T12:56:10Z
dc.date.available2017-07-09T12:56:10Z
dc.date.issued2010-06-04
dc.identifierKOS-175842883005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/71303
dc.description.abstractPredmetem mé diplomové práce "Marketing zdravotnických zarízení" bylo prozkoumat konkurenci mezi zdravotnickými zarízeními, možnosti marketingu nemocnic v Ceské republice a návazne aplikovat poznatky na vybranou ceskou nemocnici. Poznávání prání a potreb zákazníka, jejich predvídání a uspokojování jsou základní atributy marketingu. Zdravotnický trh, více než jiné trhy, podléhá velkým limitacím, které jsou zásadní pro tvorbu marketingových strategií. Prestože se jedná o nástroj, který zacal do zdravotnictví v Ceské republice pronikat pomerne pozde, využívá jej již více než polovina z oslovených nemocnic. V soucasném konkurencním prostredí by vetšina nemocnic privítala na trhu se zdravotními službami existenci komplexního rešení marketingu pro své zarízení. Výsledky naznacují, že potreba implementace marketingu, jako podpurného nástroje pro rízení nemocnic, bude cím dál duležitejší. Cílem této práce bylo vytvorit marketingovou strategii pro urcené zdravotnické zarízení - Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, a to na základe marketingového pruzkumu, za soucasného využití marketingových nástroju a v návaznosti na možnosti daného zdravotnického zarízení .cze
dc.description.abstractThe goal of submitted thesis of "Marketing of healthcare facilities" is to analyze generally a competition between the healthcare facilities, the possibilities of marketing in the hospitals in the Czech Republic and then to apply concretely the marketing knowledge on a selected Czech hospital. Getting to know the wishes and needs of the customer, their satisfaction and anticipation - these are the basic attributes of the marketing concept. Healthcare market is more limited then the other markets. These limitations are essential for the development of the marketing strategies. Although it has been a tool that has been penetrating into the management of the Czech hospitals only in recent years it has currently been used by more then a half of the addressed hospitals. Nearly every hospital in the Czech Republic would appreciate the availability of a comprehensive marketing solution. These actual results suggest that the need of the hospital managements to implement the marketing tools has become more important. The aim of this thesis was to develop a concrete marketing strategy for the Hospital Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, on the basis of a marketing research, using marketing tools and assessing the opportunities of the hospital.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectzdravotnické zařízenícze
dc.subjecthealthcare facilitieseng
dc.titleMarketing zdravotnických zařízenícze
dc.titleMarketing of healthcare facilitieseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2010-06-24
dc.contributor.refereeZlámal Jaroslav
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record