Show simple item record

Possibilities analysis of thermal ablation application for women with mamma tumordc.contributor.advisorHozman Jiří
dc.contributor.authorDušková Klára
dc.date.accessioned2017-07-09T12:55:27Z
dc.date.available2017-07-09T12:55:27Z
dc.date.issued2009-08-28
dc.identifierKOS-135241028105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/71274
dc.description.abstractSe stále se zvyšujícím počtem žen, trpících rakovinou prsu, roste i poptávka po nových metodách léčebné terapie, které by byly méně invazivní. Tato práce poskytuje přehled o nejběžněji používaných formách léčby tohoto onemocnění. Zaměřuje se na využití radiofrekvenční ablace k odstranění nádoru prsu. Principem této metody je dodání energie do cílového ložiska, kde způsobí koagulační nekrózu. Pro tento proces byl vytvořen model v COMSOLU Multiphysics, který se zabývá šířením tepla v rozdílných tkáních (nádorové a tukové). Tento model zkoumá i vliv tvaru elektrod na šíření tepla v tumoru. Poslední část práce se zabývá analýzou nákladů, které jsou vynaloženy na léčbu karcinomu prsu. V závěru jsou porovnány obě tyto metody.cze
dc.description.abstractAs the number of women suffering from breast cancer increases continuously, the demand after new therapy methods, that would be less invasive, rises as well. In my thesis, I give an overview of the most used forms of cancer treatment. I focus on the use of radiofrequency ablation in order to cure tumors in breast. This method's principle is delivery of current to the final focus of disease where it causes coagulative necrosis. A model in COMSOL Multiphysics has been created in order to demonstrate this process. The model deals with heat spread in various tissue (tumorous and lipoid). Moreover, it examines the influence of active electrodes' shape over the heat spread in a tumor. The last part considers the cost related to breast cancer treatment. The summary evaluates advantages and disadvantages of contemporary treatment and thermal ablation, as well as it compares both approaches mentioned aboveeng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectablace,karcinomcze
dc.subjectablation,tumoreng
dc.titleAnalýza možností využití termální ablace u žen s karcinomem prsucze
dc.titlePossibilities analysis of thermal ablation application for women with mamma tumoreng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2009-09-14
dc.contributor.refereePetráček Jiří
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record