Show simple item record

Application of surface profiler to measure the parameters of biocompatible thin filmsdc.contributor.advisorJelínek Miroslav
dc.contributor.authorKramář Peter
dc.date.accessioned2017-07-09T12:52:51Z
dc.date.available2017-07-09T12:52:51Z
dc.date.issued2009-08-28
dc.identifierKOS-129842053505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/71165
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá meraním geometrických veličín tenkých vrstiev pomocou vysoko-citlivého mechanického profilometra Alpha-Step IQ. Tieto veličiny sú posudzované a vyhodnocované s ohľadom na technické normy a parametre podľa súboru medzinárodných technických noriem GPS (Geometrical Product Specifications). V práci sú popísané princípy a možnosti mechanického profilometra Alpha-Step. Sú popísané i ďalšie princípy a metódy používané pre meranie hrúbky a drsnosti povrchov. Je navrhnutá vhodná metodika hodnotenia drsnosti povrchu pomocou dotykovej metódy a realizovaná na niektorých biokompatibilných vrstvách. Výsledky meraní sú porovnané a zhodnotené.cze
dc.description.abstractThis work is about measurement some geometrical parameters thin films by high-sensitivity surface profiler Alpha-Step IQ. These parameters are under review in light of internationals technical standards GPS (Geometrical Product Specifications). In the work are described principles and resources surface profiler Alpha-Step. Described are another principles and methods using for measurement thickness and buckling surface. It is proposed advisable metodics ranking by contact methode for buckling surface and it is realized on the some biocompatible layers. Results measurement are comparison and reviewedeng
dc.language.isoSLO
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectprofilometrcze
dc.subjectprofilereng
dc.titleVyužití mechanického profilometru pro měření parametrů biokompatibilních vrstevcze
dc.titleApplication of surface profiler to measure the parameters of biocompatible thin filmseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2009-09-14
dc.contributor.refereeŠlechtová Věnceslava
theses.degree.disciplinePřístroje a metody pro biomedicínucze
theses.degree.grantorkatedra přírodovědných oborůcze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record