Show simple item record

Laser preparation of photocatalytic TiO2 layers

dc.contributor.advisorJelínek Miroslav
dc.contributor.authorPavlištík Jan
dc.date.accessioned2017-07-09T12:52:49Z
dc.date.available2017-07-09T12:52:49Z
dc.date.issued2009-08-28
dc.identifierKOS-129842022305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/71162
dc.description.abstractPráce popisuje přípravu tenkých vrstev materiálu TiO2laserovou ablací. Konkrétně jejich výrobu pomocí depoziční metody PLD (pulzní laserová depozice). Shrnuje vlastnosti materiálu TiO2. Zabývá se fotokatalytickými aplikacemi tenkých vrstev TiO2, podrobněji jako aktivní povrchovou úpravu uretrálního katetru. Obsahuje souhrn známých depozičních podmínek pro výrobu tenkých vrstev TiO2 v polykrystalické fázi za pokojové teploty. Experimentální část práce je věnována výrobě vrstev a následné analýze vlastností dostupných vzorků připravených za různých podmínek. Na základě této analýzy byla posouzena vhodnost zkoumaných vrstev pro aplikace povrchové úpravy uretrálního katetru. Vlastnosti vrstev byly hodnoceny transmisním měřením na UV-VIS spektrofotometru, morfologie povrchu - metodou AFM (mikroskopie atomárních sil), metodou XRD (rentgenovou difraktoskopie) a Ramanovou spektroskopií -určení struktury, měřením tloušťky na mechanickém profilometru ?-step (vydává částečnou informaci o homogenitě povrchu). Kurčení smáčivosti a fotokatalytických vlastností byl měřen kontaktní úhel a pH. Veškeré výsledky měření a jejich hodnocení jsou publikovány v této práci.cze
dc.description.abstractThis work describes production of TiO2 thin films by laser ablation. Namely PLD (pulsed laser deposition). It summarizes properties of TiO2. It is engaged in photocytalytic applications of TiO2 thin films. Concretely in antibacterial surface modification. It consists a summary of known deposition conditions for preparation thin films in polycrystalic phase at room temperature. The aim of experiment was to production and analyse thin films of this material. Base on this analysis was examine a propriety of uretral catheter coating. The films was characterized by measurement of transmission by UV-VIS spectrophotometer, morfology of surfaces - AFM, XRD (x-ray diffraction) and Raman spectroscopy - discribing structure, measuring of film thickness by mechanical profilemeter ?-step (partial information about surface homogeneity). The contact angle and pH were measured for determination a wettability and photocatalytic properities. All the resultings and their assessments are published in this workeng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectlaser,TIO2cze
dc.subjectLaser,TIO2eng
dc.titlePříprava laserem nanášených fotokatalytických vrstev TiO2cze
dc.titleLaser preparation of photocatalytic TiO2 layerseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2009-09-14
dc.contributor.refereeRemsa Jan
theses.degree.disciplinePřístroje a metody pro biomedicínucze
theses.degree.grantorkatedra přírodovědných oborůcze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record