Show simple item record

HeliOx in Respiratory Caredc.contributor.advisorRoubík Karel
dc.contributor.authorStrnadová Adéla
dc.date.accessioned2017-07-09T12:52:31Z
dc.date.available2017-07-09T12:52:31Z
dc.date.issued2008-06-06
dc.identifierKOS-87920926405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/71151
dc.description.abstractKe snížení dechové práce pacienta s obstrukcí dýchacích cest se provádíventilace směsí helia a kyslíku. Fyzikální vlastnosti helia umožňují snazší proudění plynu dýchacími cestami, to dovoluje pacientovi snazší dýchání oproti ventilaci vzduchem. V současné době se k ventilaci pacienta směsí helia a kyslíku používají otevřené okruhy, kdy je pacientovi přiváděna neustále čerstvá směs plynů, a tedy náklady na tuto ventilaci jsou vysoké. Aby se minimalizovala spotřeba helia, byl pro jeho aplikaci vyvinut systém s polouzavřeným okruhem a zpětným vdechováním, kdy se přivádí jen takové množství směsi, aby se pokryla spotřeba kyslíku organismem pacienta. Protože použití helioxu je v České republice problematikou novou, je nutné zanalyzovat dostupnost helioxu na českém trhu. K porovnání ekonomické náročnosti byly vytvořeny programy, kdy první program porovnává náklady na heliox odjednotlivých firem, dostupných na českém trhu a program druhý kalkuluje náklady na provoz, porovnáváním ekonomické náročnosti ventilace helioxem s otevřenýma polouzavřeným systémem. Dále byla vypracována rešeršní studie stávajícílegislativy související s použitím helioxu ve zdravotnických zařízeních.cze
dc.description.abstractTo decrease work of breathing in patients with obstruction of the airways, ventilation by mixture of helium and oxygen (heliox) can be used. Physicalcharacteristics of helium enable an easier gas streaming through the airways allowing the patient an easier breathing compared to the ventilation with air. At present, only the open circuits are used for the helium and oxygen administration causing extremely high costs of the ventilation. In order to minimize helium demand, a system with semi-closed circuit and reinspiration was developed for its application. Only such amount of helium mixture is delivered into the circuit that covers the oxygen demand of the patient. Because usage of helium-oxygen mixture is a new approach in the Czech Republic, it is necessary to analyze the availability of heliox on the Czech market. To compare economic parameters, some special programswere created. The first one compares the costs if heliox offered by different companies acting on the Czech market. The second one calculates the operating costs comparing economic parameters of ventilation by heliox with the open and semi-closed system. Furthermore, a background research study of current legal aspects associated with the heliox usage in a medical environment was conducted.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdechcze
dc.subjectbreathingeng
dc.titleHeliOx v respirační péčicze
dc.titleHeliOx in Respiratory Careeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2008-06-26
dc.contributor.refereeRožánek Martin
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record