Show simple item record

Evaluation effectiveness acquisition investment in health service especially MRdc.contributor.advisorPoušek Lubomír
dc.contributor.authorŠtípková Simona
dc.date.accessioned2017-07-09T12:51:53Z
dc.date.available2017-07-09T12:51:53Z
dc.date.issued2008-06-06
dc.identifierKOS-86804402305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/71125
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je seznámit se s metodami a způsoby pořizování investic ve zdravotnictví s konkrétním zaměřením na efektivnost. Vyhodnocení efektivnosti je ukázáno na příkladu investice magnetická rezonance (MR) při zohlednění tzv. renomé dané nemocnice a zmapováním rozmístění MR z hlediska jejich výkonů a dodavatelů v České republice. Na začátku je provedeno shrnutí informací k pojmu magnetická rezonance. Následuje přehled o rozmístění MR v České republice, teorie efektivnosti investic a metody jejich pořizování ve zdravotnictví. Diplomová práce představuje dodavatele MR uspokojující poptávku v ČR, uvádí jejich poměrné zastoupení v něm. Vstupní data (pořizovací ceny, frekvence výkonů, náklady aj.) použitá pro simulaci výpočtů efektivnosti jsou odhadnuta na základě provozních zkušeností získaných na pracovišti MRcze
dc.description.abstractThe aim of this work is to get familiar with methods and ways of investment acquiring in the public health care system with concrete focus on efficiency. The evaluation of efficiency is shown on the example of magnetic resonance investment (MR) while taking into consideration so called renomé of given hospital and mapping of placements of MR from the point of their performance and suppliers in the Czech republic. At the beginning of the work a summary of information is performed as has been collected to the concept of magnetic resonance followed by mapping of localization of MR in the Czech republic, efficiency and methods of investment which may be used in the public health care system. Then, an overview of MR tomographs? distribution follows. Further, this work presents MR suppliers accommodated on Czech market and gives its percentual participation on it. Input data (purchase prices, frequency of outputs, costs, etc.) used for simulation of efficiency evaluation are roughly estimated on basis of an experience won from a MR unit operation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmetody,efektivitacze
dc.subjectmethods,efficiencyeng
dc.titleVyhodnocení efektivnosti pořizování investic ve zdravotnictví zejména MRcze
dc.titleEvaluation effectiveness acquisition investment in health service especially MReng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2008-06-26
dc.contributor.refereeFrouz Jan
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record