Show simple item record

Treatment of varosity and valgosity with help orthosis

dc.contributor.advisorČulík Jan
dc.contributor.authorLesňák Tomáš
dc.date.accessioned2017-07-09T12:51:51Z
dc.date.available2017-07-09T12:51:51Z
dc.date.issued2008-06-06
dc.identifierKOS-86804385905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/71124
dc.description.abstractVarozita a valgozita je vada pohybového aparátu dolních končetin. Je léčena konzervativním způsobem korekčními ortézami. Silový účinek od ortézy ovlivňuje růst kosti v růstových oblastech (modelace růstu). Byla popsána historie, výroba a mechanické působení ortézy. Cílem této práce bylo experimentálně ověřit, zda výpočty a použité hodnoty parametrůodpovídají skutečnosti. Experiment byl proveden na vzorku prasečího kolena, kde se předpokládá podobný průběh veličin a podobné hodnoty parametrů. Pitva dolní i horní končetiny prasete dokázala velkou podobnost s anatomií končetin člověka. Experiment provedený na dolní končetině prasete odhalil vliv kůže, svalů a postranních kolenních vazů na výsledný tibiofemorální úhel. To je úhel mezi anatomickými osami femuru a tibie. Získané parametry sloužily k verifikaci algoritmu. Z výsledkůexperimentu byly sestrojeny grafy skutečného modulu pružnosti pro postranní kolenní vazy. U člověka by měl být průběh stejný. Algoritmus pro výpočet napětí, které způsobí nastartování remodelace kosti, je věrohodný při dosazení získaného modulu pružnosti pro kolenní vazy.cze
dc.description.abstractVarosity and valgosity are defects of lower extremities locomotive organs. They are treated with corrective orthosis in the conservative way. The force effect from the orthosis influences bone increase in the growing areas (growth modeling). There was illustrated history, production and mechanical effect of the orthosis. The aim of this thesis was to experimentally verify whether calculations and used parameters values are corresponding to the reality. The experiment was conducted on a pig knee sample where similar courses of quantities and similar parameters values are assumed. The autopsy of pig upper and lower extremities demonstrated large resemblance with human extremities anatomy. Experiment conducted on pig lower extremity revealed influence of skin, muscles and side knee ligaments on resulting tibia femoral angle. This angle is between anatomical axis of femur and tibia. Acquired parameters were used to algorithm verification. Graphs of real modulus of elasticity of side knee ligaments were constructed from experimental results. There might be identical development at human. Calculation algorithm of tension that will cause bone remodelation start-up is credible with the use of acquired modulus of elasticity of knee ligaments.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvarozita,valgozitacze
dc.subjectvarosity,valgosityeng
dc.titleLéčení varozity a valgozity pomocí ortézcze
dc.titleTreatment of varosity and valgosity with help orthosiseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2008-06-26
dc.contributor.refereeJíra Aleš
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record