Show simple item record

Burnout in the Nursing Profession in context of using of instrumentation in Health service

dc.contributor.advisorPořádková Miluše
dc.contributor.authorRůžková Alžběta
dc.date.accessioned2017-07-09T12:51:44Z
dc.date.available2017-07-09T12:51:44Z
dc.date.issued2008-08-29
dc.identifierKOS-86804402105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/71121
dc.description.abstractTato práce se zabývá syndromem vyhoření u zdravotních sester z oddělení interny a chirurgie z oblastní nemocnice Kladno a.s. a možnými rizikovými faktory vedoucími k tomuto syndromu. Na základě těchto faktorů jsem formulovala hypotézy, které se týkaly zjišťování vztahu mezi syndromem vyhoření a obsluhováním přístrojové techniky, délkou sesterské praxe, počtem pracovních míst na pozici zdravotní sestry, oddělením, klinickým oborem a mírou splnění očekávání zdravotní sestry ohledně jejího zaměstnání. Pozornost je věnována také zjišťování některých dalších faktorů, které negativně působí na vykonávání profese zdravotní sestry a mohou mít též vliv na vznik a rozvoj syndromu vyhoření. Výzkum byl uskutečněn formou anonymního dotazníkového šetření a pro tyto účely byla použita modifikace Eysenckova osobnostního dotazníku, dotazník k diagnostice syndromu vyhoření a vlastní dotazník zjišťující možné rizikové faktory vedoucí k syndromu a demografické údaje respondentů. Na základě výsledků výzkumu a vlastní invence byla navržena preventivní opatření eliminující vznik a rozvoj tohoto syndromu.cze
dc.description.abstractThis work is aimed at burnout syndrome of nurses from the ward of internal medicine and surgery of regional hospital Kladno a.s. and potential risk factors leading to that syndrome. On the basis of these factors I worked out hypothesis concerning recognition of a relationship among burnout and using of instrumentation in health service, length of employment, number of nurse jobs, ward, clinical branch and rate of meeting their employment expectations. I also focused on some risk factors which negatively affect the work of a nurse and can influence burnout genesis and its progress. For my research I used a modification of the Eysenck Personage questionnaire, a questionnaire diagnosing burnout and my own questionnaire surveying potential risk factors of burnout and collecting respondent's demographic data. On the basis of results of this research and my own invention I proposed precautionary measures eliminating rise and progress of burnout.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsyndrom vyhořenícze
dc.subjectburnout syndromeeng
dc.titleSyndrom vyhoření u zdravotních sester v souvislosti s obsluhováním přístrojové technikycze
dc.titleBurnout in the Nursing Profession in context of using of instrumentation in Health serviceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2008-09-18
dc.contributor.refereeUhrová Jana
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record