Show simple item record

Aliasing and possibilities of aliasing reduction within the imaging systemsdc.contributor.advisorHozman Jiří
dc.contributor.authorPršanec Peter
dc.date.accessioned2017-07-09T12:51:27Z
dc.date.available2017-07-09T12:51:27Z
dc.date.issued2008-08-29
dc.identifierKOS-85507220705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/71109
dc.description.abstractHlavným úkolom tejto práce bol teoretický popis aliasing efektu, popis podmienok potrebných ku správnej rekonštrukcii výstupného obrazu a popis metód a prostriedkov vedúcich k predchádzaniu a eliminácií tohto javu. Experimentálna časť sa venuje možnosti zistenia aliasingu s využitím korelácie medzi odpovedajúcimi si riadkami obrazu získaného z obrazového senzoru pred a po mikroposune.cze
dc.description.abstractThe main objective of this thesis has been the theoretical description of aliasing effect, description of conditions for correct reconstruction of output image and description of the methods and tools for prevention and elimination of this phenomenon. Experimental part is dealing with possibility of locating aliasing with usage correlation among corresponding lines of picture gained from visual sensor before and after microshift.eng
dc.language.isoSLO
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectefektcze
dc.subjecteffecteng
dc.titleAliasing a možnosti jeho potlačení u zobrazovacích systémůcze
dc.titleAliasing and possibilities of aliasing reduction within the imaging systemseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2008-09-16
dc.contributor.refereePáta Petr
theses.degree.disciplinePřístroje a metody pro biomedicínucze
theses.degree.grantorkatedra přírodovědných oborůcze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record