Zobrazit minimální záznam

Fire design of elementary school

dc.contributor.advisorProcházka Jaroslav
dc.contributor.authorMarks Viktor
dc.date.accessioned2017-06-27T12:24:32Z
dc.date.available2017-06-27T12:24:32Z
dc.date.issued2017-05-28
dc.identifierKOS-695600051805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70917
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je požární řešení základní školy na bázi zadané projektové dokumentace. Požární řešení je zpracováno ve stupni dokumentace pro stavební povolení a zahrnuje požárně bezpečností řešení, statický návrh vybraných konstrukcí za běžné teploty a jejich posouzeni za požáru a revizi stavební části projektu s ohledem na statiku a požární bezpečnost objektu. Posouzení konstrukcí za požáru je provedeno pomocí normových tabulek a vybrané prvky pomocí zjednodušených výpočetních metod. Při řešení bylo postupováno dle současných právních předpisů a norem.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is the fire design of a specific elementary school on the based of assigned project documentation. The fire design is processed in the section of documentation for building permit and includes a fire safety solution design, a static draft of the selected structures at normal temperature and their assessment during a fire situation as well as the revision of the structural part of the project with regard to statics and the fire safety of the building. The assessment of the structures during a fire situation is done by using standardized tables and simplified calculation methods. Present-day legislations and norms were used for this bachelor thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectZákladní škola, statický výpočet, deska, průvlak, sloup, výztuž, požárně bezpečnostní řešení, požární odolnostcze
dc.subjectElementary school, static design, slab, girder, column, reinforcement, fire safety solution, fire resistanceeng
dc.titlePožární řešení základní školycze
dc.titleFire design of elementary schooleng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠtefan Radek
theses.degree.disciplinePožární bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam