Show simple item record

Thermal insulation materials and their utilization in building constructionsdc.contributor.advisorJerman Miloš
dc.contributor.authorSchůtová Petra
dc.date.accessioned2017-06-25T15:52:17Z
dc.date.available2017-06-25T15:52:17Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-587864343305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70771
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce jsou "Tepelně izolační materiály a jejich využití v konstrukcích." Hlavním cílem bylo vyhodnocení vlastností a chování čtyř různých tepelných izolací. Za tímto účelem byla v první části práce nastudována a zpracována problematika energetické náročnosti budov, energetická bilance tepelně izolačních materiálů a byl zpracován přehled materiálů dostupných na trhu. Následně se tato práce zabývá především přírodními tepelnými izolacemi. Pro zkoumání byly vybrány tři přírodní tepelné izolace a jedna syntetická pro zjištění rozdílnosti chování. Na vzorcích těchto izolací byly měřeny základní fyzikální vlastnosti, tepelné a vlhkostní parametry. Naměřená data jsou číselně a graficky vyhodnocena a porovnána.cze
dc.description.abstractThe theme of this bachelor's thesis is "Thermal insulation materials and their use in building construction." The main objective was to evaluate properties and behavior of four different thermal insulation. For this purpose, it has been studied and processed the issue of energy efficiency of buildings, energy balance of thermal insulation materials and the summary of materials available on the market has been processed in the first part of the thesis. Subsequently, the thesis has primarily focused on nature thermal insulation. Three natural thermal insulation and one synthetic thermal insulation for determine differences of behavior were chosen for the research. Basic physical properties, parameters of thermal and moisture features were measured on the samples of the insulation. The obtained data are evaluated and compared numerically and graphically.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpřírodní tepelné izolace, energetická bilance, životní prostředí, tepelné vlastnosti, vlhkostní parametrycze
dc.subjectnatural thermal insulation, energy balance, environmental, thermal properties, moisture parameterseng
dc.titleTepelně izolační materiály a jejich využití ve stavebních konstrukcíchcze
dc.titleThermal insulation materials and their utilization in building constructionseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeFanta Dalibor
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra materiálového inženýrství a chemiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record