Show simple item record

Gabion walls

dc.contributor.advisorNeumann Pavel
dc.contributor.authorHyben Michal
dc.date.accessioned2017-06-13T12:43:23Z
dc.date.available2017-06-13T12:43:23Z
dc.date.issued2017-05-28
dc.identifierKOS-695600319205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70717
dc.description.abstractPredkladaná bakalárska práca je zameraná na problematiku opěrných zdí v stavebníctve. Práca obsahuje teoretickú časť, kde sa autor venuje histórií tejto stavebnej technológie, jej súčastnému využitiu a správnemu technologickému prevedeniu. V praktickej časťi sa venuje návrhu projektu opěrnej zdi v jazdeckom resorte Zduchovice. Porovnáva časovú a ekonomickú výhodnosť oproti tradičnému systému za použitia strateného debnenia. V závere sú spracované a vyhodnotené výsledky praktickej časti prostredníctvom tabuliek a grafov.cze
dc.description.abstractThe presented bachelor thesis is focused on the issue of retaining walls in the civil ingineering. The work includes a theoretical part where author describes the history of this building technology and also present usage of this technology and designs. The practical part is devoted to the project design of retaining walls in the riding resort Zduchovice. It compares the time and cost advantages over traditional systems using permanent formwork. At the end of this thesis there are processed and evaluated the results of practical part through charts and graphs.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectGabion, drátokamenný prvek, ocelové sítě, pletivo, drenáž, opěrne zdi, zemní konstrukcecze
dc.subjectGabion, wire-stone element, steel mesh, wire, drainage, retaining walls, ground structureGabion, ground structureseng
dc.titleGabionové konstrukcecze
dc.titleGabion wallseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKožuško Pavol
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record