Show simple item record

Braník - area of ice factory and brewery

dc.contributor.advisorStojan Daniel
dc.contributor.authorBejšovcová Veronika
dc.date.accessioned2017-06-13T12:43:08Z
dc.date.available2017-06-13T12:43:08Z
dc.date.issued2017-05-21
dc.identifierKOS-695599958605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70705
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je urbanisticko - architektonická studie zástavby jihozápadní části katastrálního území Praha 4, Braník. Obsahem předdiplomního projektu jsou průzkumy, analýzy a následný návrh studie zástavby, kde jsou zohledněny prostorové a funkční vztahy v rámci tohoto přestavbového území, a to včetně nového funkčního využití průmyslových areálů ledáren a pivovaru. Součástí diplomního projektu je potom detailnější návrh konverze a dostavby areálu bývalých ledáren s řešením přilehlého parteru náměstí a obchodní ulice. Návrh ukazuje jedno z možných řešení dostavby a využití území ve vazbě na břeh řeky Vltavy s důrazem na prostupnost území. Součástí výsledného návrhu je výběr městského mobiliáře, osvětlení, povrchů, parterové zeleně, řešení dopravy v klidu a inženýrské infrastruktury.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is an urban - architectural study proposal for the redevelopment of southwestern part of cadastral area Prague 4, Braník. Content of the first part of the project include research, analysis and a final proposal of an urban structure for the area development. There are space and functional relationships applied within this redevelopment including new function use of the industrial areas of the ice factory and brewery. The diploma thesis focuses on more detailed conversion proposal of the former ice factory area including the surrounding urban space of the square and shopping street. This proposal is one of the possible solutions how to deal with the completion and with the land use in connection with the Vltava river bank enabling the pedestrians to go through. Part of the project is a selection of the urban furniture, lighting, surfaces, landscape design, parking and the technical infrastructure.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPraha, Braník, ledárny, urbanismus, studie, konverze, dostavba, parter, náměstícze
dc.subjectPrague, Braník, ice factory, urbanism, study, conversion, completion, public space, squareeng
dc.titleBraník - území ledáren a pivovarucze
dc.titleBraník - area of ice factory and breweryeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeAdamová Bohuslava
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record