Show simple item record

The influence of the window frames fitting into buildings on the internal surface temperatura

dc.contributor.advisorNovák Jiří
dc.contributor.authorKasal Pavel
dc.date.accessioned2017-06-13T12:40:51Z
dc.date.available2017-06-13T12:40:51Z
dc.date.issued2017-05-21
dc.identifierKOS-587864865105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70601
dc.description.abstractTato práce se zabývá vlivem geometrické přesnosti zabudování výplní otvorů do stavby na vnitřní povrchovou teplotu v místě připojovací spáry. Vyhodnocuje naměřená data týkající se rozměrů okenních otvorů a přesnosti osazení výplní okenních otvorů. Jsou zde vypočteny ve 2D teplotním poli nejnižší vnitřní povrchové teploty pro různé kombinace odchylek vzniklých při realizaci u detailu ostění a parapetu. Práce hodnotí splnění požadavků ČSN 74 6077 na geometrickou přesnost stavebního otvoru, vliv nejméně příznivých kombinací odchylek vzniklých při osazování okenních otvorů na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu v oblasti připojovací spáry a případné riziko růstu plísní či kondenzace vodní páry.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the influence of the geometric precision of fitting window frames into a building on the internal surface temperature near the connection joint. The thesis evaluates the measured deviations of window openings and fitted window frames. The lowest internal surface temperatures are calculated in the 2D temperature field for different combinations of deviations occuring during the implementation of jambs and parapets. The thesis evaluates the fulfillment of requirements of ČSN 74 6077 for the geometrical precision of the building opening, the effect of the least favorable combinations of deviations occuring during the implementation on the lowest internal surface temperature at the point of the connection joint and the risk of mold growth or water vapor condensation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectgeometrická přesnost stavebního otvoru, nejnižší vnitřní povrchová teplota, teplotní faktor vnitřního povrchu, připojovací spára, 2D teplotní pole, výplň otvoru, plastové oknocze
dc.subjectgeometric precision of a building opening, the lowest internal surface temperature, temperature factor of the interior surface, connecting joint, 2D temperature field, infill of openings, strip windoweng
dc.titleVliv geometrické přesnosti zabudování výplní otvorů do stavby na vnitřní povrchovou teplotucze
dc.titleThe influence of the window frames fitting into buildings on the internal surface temperaturaeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKlečka Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record