Show simple item record

Administrative building made of X-LAM

dc.contributor.advisorBlesák Lukáš
dc.contributor.authorMaršíčková Karolína
dc.date.accessioned2017-06-13T12:40:26Z
dc.date.available2017-06-13T12:40:26Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-587864572005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70579
dc.description.abstractTato bakalářská práce se skládá ze tří svazků. První svazek obsahuje výkresovou dokumentaci, která byla použita jako podklad bakalářské práce a úvodní dokumenty. Ve druhé části je řešeno částečné požárně bezpečnostní řešení zadaného projektu Budovy územní správy Krkonošského národního parku. Tento svazek se skládá z textové části a výkresových příloh. Třetí část obsahuje statický výpočet. Je zde návrh hlavních nosných prvků za běžné teploty a posouzení stropní konstrukce za zvýšení teploty. Tato část se skládá ze statického výpočtu a výkresové dokumentace.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis consists of three parts. The first part contains design documentation used as a foundation for this thesis and introducing documents. The second part deals with a partial fire safety solution of the given project on territorial administration building of Krkonoše National Park. This part contains a text and attachment of drawings. The third part contains calculations of structural analysis. It includes design of supporting elements at normal temperatures and assessment of the ceiling construction at elevated temperatures. This part contains calculations of statics and drawings documentation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectCLT panely, dřevostavba, administrativní budova, požární odolnost, požární bezpečnost stavebcze
dc.subjectX-LAM Panels, Wood construction, Administrative building, Fire resistance, Fire safety solution ?eng
dc.titleAdministrativní budova z CLT panelůcze
dc.titleAdministrative building made of X-LAMeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeCábová Kamila
theses.degree.disciplinePožární bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record