Show simple item record

Safety of Cargo Handling Procedure

dc.contributor.advisorKraus Jakub
dc.contributor.authorHlavatý Daniel
dc.date.accessioned2017-06-07T16:21:32Z
dc.date.available2017-06-07T16:21:32Z
dc.date.issued2017-05-30
dc.identifierKOS-695600232905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70475
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je zkvalitnit systém řízení bezpečnosti během odbavení nákladního letadla. První kapitola je věnována obecným informacím o nákladní letecké dopravě. Mezi tyto informace lze zařadit historii či druhy letecké nákladní dopravy, ale také způsoby odbavení nákladního letadla. Druhá část je zaměřena na detailní popis odbavení nákladního letadla, včetně činností, které probíhají před nebo po jeho odbavení. V následující kapitole lze najít teoretický výklad bezpečnosti, jejích indikátorů a jaká legislativní ustanovení jsou spojená s bezpečností odbavení letadla. Ve čtvrté kapitole je provedena analýza poruchových stromů daných událostí, které mohou během odbavení nastat a faktory nalezené touto analýzou jsou porovnány s dosavadními bezpečnostními reporty společnosti FedEx. Na základě tohoto porovnání je vytvořen návrh vedoucí ke zkvalitnění řízení bezpečnosti v této přepravní společnosti.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to improve the safety management system during cargo aircraft handling. The first chapter is dedicated to general information about air cargo transportation. This includes the history or types of cargo aircraft handling, but also the means of handling. The second part is focused on detailed description of cargo aircraft handling, including a description of activities that are performed before and after handling. The following part of this diploma thesis covers a theoretical interpretation of safety, safety indicators and legislative provisions related to the safety of cargo aircraft handling. The fourth part of this paper analyzes the fault trees of events which might occur during handling. The factors found by this analysis are compared with safety reports of FedEx. Based on the comparison, there is a proposal on how to improve the safety management in this transportation company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOdbavení, Bezpečnost, Bezpečnostní faktory, Prediktivní analýza, Nákladní letecká doprava, FTA, FedExcze
dc.subjectHandling, Safety, Safety factors, Predictive Analysis, Air cargo transportation, FTA, FedExeng
dc.titleBezpečnost procesu odbavování nákladních letadelcze
dc.titleSafety of Cargo Handling Procedureeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeGrňo Jan
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record