Show simple item record

Interaction between smoke an heat exhhaust ventilation system and sprinkler system

dc.contributor.advisorNetušil Michal
dc.contributor.authorDobeš Martin
dc.date.accessioned2017-06-07T16:20:14Z
dc.date.available2017-06-07T16:20:14Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-695600218305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70423
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá interakcí sprinklerového stabilního hasicího zařízení a zařízení pro odvod kouře a tepla. Práce je rozdělena na dvě části. Úvodní část popisuje stabilní hasicí zařízení a zařízení pro odvod kouře a tepla a shrnuje základní principy jejich interakce a možné negativní vlivy na jejich vzájemnou součinnost. Ve druhé části je proveden návrh těchto požárně bezpečnostních zařízení pro objekt skladovací haly, který je následně ověřen pomocí matematického modelu. Pomocí matematických modelů jsou také demonstrovány negativní vlivy na vzájemnou interakci a porovnávány požární scénáře s různými prioritami.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the interaction of sprinkler systems and smoke and heat exhaust ventilation system. The work is divided into two parts. The initial part describes sprinkler systems and smoke and heat exhaust ventilation system and summarizes basic principles of their interaction and potential negative influences on their mutual coaction. In the second part, a proposal of this fire safety equipment for a warehouse building is designed and subsequently verified using a mathematical model. Mathematical models are also used to demonstrate negative influences on their mutual interaction and to compare fire scenarios with different priorities.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectInterakce; stabilní hasicí zařízení; zařízení pro odvod kouře a tepla; požárně bezpečnostní zařízení; požární scénář; CFD; skladovací hala; matematický model; kouř; sprinkler; FDScze
dc.subjectInteraction; sprinkler systems; smoke and heat exhaust ventilation system; fire safety equipment; fire scenario; CFD; storage hall; mathematical model; smoke; sprinkler; FDS.eng
dc.titleInterakce požárně bezpečnostních zařízení SHZ a ZOKTcze
dc.titleInteraction between smoke an heat exhhaust ventilation system and sprinkler systemeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-06
dc.contributor.refereeDobiáš Martin
theses.degree.disciplineIntegrální bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record