Show simple item record

Hot water heating by waste heat from refrigeration system

dc.contributor.advisorPetrák Jiří
dc.contributor.authorSuleymanov Eduard
dc.date.accessioned2017-06-07T16:20:07Z
dc.date.available2017-06-07T16:20:07Z
dc.date.issued2017-06-05
dc.identifierKOS-695600187305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70417
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o problematice ohřevu teplé vody odpadním teplem z chladicího zařízení pracujícího na principu oběhu parního. Popsané jsou jak jednotlivé součásti chladicího zařízení, tak i způsoby využití odpadního tepla z tohoto zařízení. Teoretické podklady byly aplikovány na reálném chladicím zařízení, u něhož byly změřeny vlastnosti chladiva v potřebných bodech. Na základě znalosti charakteristiky chladicího zařízení byly navrženy dva výměníky tepla: trubkový a deskový VT. Deskový výměník byl zvolen jako vhodnější výměník pro zkoumané zařízení. Také jsou spočítány charakteristiky jiných součástí rekuperačního systému a poté byl celý projekt ekonomicky vyhodnocen.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the issue of hot water heating by waste heat from a vapor-compression refrigeration system. Individual components of refrigeration system and the methods of utilizing waste heat from that system are described. Theoretical base was applied to a real refrigeration unit where the refrigerant properties were measured at the required points. Based on the knowledge of the refrigeration system characteristics, two heat exchangers were designed: tube and plate heat exchangers. The plate heat exchanger was chosen as a more suitable exchanger for the research unit. Also, the characteristics of the other components of the recovery system are calculated and the whole project has been economically evaluated.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectohřev teplé vody, chladicí zařízení, odpadní teplocze
dc.subjectHot water heating, refrigeration system, waste heateng
dc.titleOhřev teplé vody odpadním teplem z chladicího zařízenícze
dc.titleHot water heating by waste heat from refrigeration systemeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠimek Petr
theses.degree.disciplineEnergetikacze
theses.degree.grantorústav energetikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record