Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 62

  • Výběr a návrh optimální metody odsíření 

   Autor: Nuhlíček Petr; Vedoucí práce: Hrdlička František; Oponent práce: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   Předmětem této diplomové práce je návrh odsíření spalin energetického zařízení, ve kterém se spaliny neodsíří na požadovanou úroveň. Je tedy nutné navrhnout dodatečnou odsiřovací technologii. Teoretická část práce obsahuje ...
  • CCS technologie post combustion (amoniaková metoda) pro nadkritický blok 660 MWe 

   Autor: Černý Ondřej; Vedoucí práce: Vitvarová Monika; Oponent práce: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Tato práce se zabývá možnostmi využití Post combustion CCS technologie v ČR. Hlavní pozornost je věnována integraci této technologie pro uhelné nadkritické elektrárny. Jsou zde popsány základní typy CCS technologií a ...
  • Tepelné izolace potrubí v jaderných elektrárnách 

   Autor: Novotný Václav; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Pulc Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem diplomové práce je navrhnout metodiku stanovení tloušťky tepelných izolací potrubí v jaderných elektrárnách. První částí diplomové práce je rešerše technických izolací, dělení izolačních materiálů, aplikace a vlastnosti ...
  • Chlazení průtočné části turbokompresoru 

   Autor: Vrňata František; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Oldřich Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem diplomové práce je detailní rozbor chlazení kompresoru pomocí nástřiku vody. První část je pouze teoretická. V této části je vypracována rešerše na téma kompresory, se zaměřením na radiální turbokompresory. Druhá ...
  • Mařič tlakové energie 

   Autor: Suchý Jakub; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Diplomová práce se zabývá metodikou výpočtu tlakových ztrát pro tlakový mařič energie. Práce je rozdělena na část teoretickou a výpočetní. Teoretická část popisuje princip funkce mařiče a obsahuje rešerši komerčně využívaných ...
  • Návrh zařízení pro plazmové zplynování komunálního odpadu 

   Autor: Strmisková Renáta; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Hrdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá dostupnými technologiemi na plazmatické zplynování komunálního odpadu. Po rešerši je pro jednu vybranou technologii sestaveno procesní schéma a určena hmotnostní a energetická bilance. Pro ...
  • Návrh energetického zdroje se sušením biomasy 

   Autor: Sabatini Michel; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
   Cílem diplomové práce je volba a integrace sušky do parního oběhu teplárny spalující biomasu, porovnání oběhů s a bez sušky, stanovení ztráty sušky a ekonomické vyhodnocení.
  • Porovnání technologií pro energetické využití odpadů 

   Autor: Němcová Kristýna; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Tato práce se věnuje způsobům energetického využití odpadů a popisuje pyrolýzu, zplyňování a spalování odpadů. Je zde uveden přehled významnějších zařízení pro energetické využití odpadu. Cílem práce je porovnat vybrané ...
  • Návrh opatření pro snížení emisí NOx kotlů teplárny Otrokovice 

   Autor: Jeníková Jitka; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Trdlica Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Cílem této diplomové práce je vybrat vhodné opatření pro snížení emisí dusíku v Teplárně Otrokovice. Od uvedení přehledu různých typů denitrifi-kace spalin v energetice pokračuji přes popis teplárny, jejích kotlů a ...
  • Úspory energie v jednotlivých sektorech její spotřeby a jejich ekonomie 

   Autor: Hruška Tomáš; Vedoucí práce: Hrdlička František; Oponent práce: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Diplomový práce se zabývá snižováním energetické náročnosti české ekonomiky. Zaměřuje se na snižování spotřeby v oblasti budov, kde je největší potenciál úspor. V první části jsou popsány jednotlivé dotační programy a ...
  • Netradiční fosilní paliva 

   Autor: Kovář Marek; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Drábová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Tato práce se zabývá problematikou a aktuálním stavem těžby nekonvenčních fosilních paliv. Jednotlivé kapitoly objasňují možné typy nekonvenčních fosilních paliv a podstatu jejich těžby. Ukazují dopady na ekologii, finanční ...
  • Návrh tepelného výměníku pomocí CFD ANSYS Fluent 

   Autor: Heger Kryštof; Vedoucí práce: Jůza Zdeněk; Oponent práce: Louthan Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato práce se zabývá problematikou kogenerační jednotky firmy TEDOM a.s., a to konkrétně simulováním proudění ve spalinovém výměníku a jeho následné optimalizaci pomocí CFD ANSYS Fluent.
  • Ohřev teplé vody odpadním teplem z chladicího zařízení 

   Autor: Suleymanov Eduard; Vedoucí práce: Petrák Jiří; Oponent práce: Šimek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice ohřevu teplé vody odpadním teplem z chladicího zařízení pracujícího na principu oběhu parního. Popsané jsou jak jednotlivé součásti chladicího zařízení, tak i způsoby využití ...
  • Hydraulický návrh axiálního čerpadla 

   Autor: Preclík Zdeněk; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Mosler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Práce se zabývá realizací hydraulického návrhu axiálního čerpadla. To je realizováno iterativním postupem, kdy se volí hodnoty úhlu náběhu tak, aby nakonec bylo docíleno optimálního úhlu, při němž platí rovnost mezi ...
  • Návrh sdružené výroby elektřiny a chladu 

   Autor: Ingrová Nikola; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Dupal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Práce se zabývá možností instalace spalovacích turbín a absorpčního chlazení do pivovaru. Nejprve jsou analyzovány spotřeby pivovaru a dle nich je navrhováno zařízení. Výkon a výroba energie ze spalovacích turbín je ...
  • Optimalizace výroby a spotřeby energií v průmyslovém podniku 

   Autor: Rynešová Petra; Vedoucí práce: Maščuch Jakub; Oponent práce: Mydlil Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-01)
   Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci výroby a spotřeby energií v průmyslovém podniku z důvodu rozšíření výrobních kapacit. Jejím cílem je posouzení efektivity nákupu energií a návrh doporučení pro snížení spotřeby ...
  • Hydraulický návrh vícestupňového ponorného čerpadla 

   Autor: Palička Radek; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Mosler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato práce pojednává o hydraulickém výpočtu a částečně konstrukci vícestupňových ponorných hydrodynamických čerpadel (čerpadla jsou jedny z nejrozšířenějších energetických strojů), které se používají v řadě technických ...
  • Možnosti redukce NOx teplarna Komořany 

   Autor: Mareš Petr; Vedoucí práce: Hrdlička František; Oponent práce: Hrdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou snižováním oxidů dusíku (NOx) ve spalinách fluidních kotlů. V první části je popsána problematika technologií používaných pro redukci NOx a jejich popis s následným výběrem ...
  • Modifikace zařízení BESTH-2 pro experiment IVR 

   Autor: Pašta Ondřej; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Duspiva Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-01)
   Práce se zabývá modifikací experimentálního zařízení BESTH-2. Toto zařízení slouží ke zjištění kritického tepelného toku a potvrzení použitelnosti technologie in-vessel retention pro jaderné reaktory VVER-1000/320.
  • Optimalizace tepelného čerpadla 

   Autor: Janovič Jiří; Vedoucí práce: Petrák Jiří; Oponent práce: Polcar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Cílem této diplomové práce je optimalizace stávajícího tepelného čerpadla z hlediska efektivnosti provozu a zvýšení výkonu při nízkých vnějších teplotách. To vše pro posílení pozice firmy Daikin na skandinávském trhu.