Show simple item record

Analysis and design concept of the competence center for support ECM services at Bankdc.contributor.advisorŠvecová Lenka
dc.contributor.authorKřivánek Martin
dc.date.accessioned2017-06-07T16:19:06Z
dc.date.available2017-06-07T16:19:06Z
dc.date.issued2017-05-18
dc.identifierKOS-695600096305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70382
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou ECM služeb a jejich poskytování pomocí kompetenčního centra. Práce obsahuje náhled do bankovního sektoru, přiblížení problematiky bankovních dokumentů, jejich zpracování a následné po-užití v IT systémech. Po nastínění tohoto technického základu se práce věnuje teoretické problematice kompetenčních center a metodice jejich implementace. Cílem práce je vytvoření koncepce a modelu fungování kompetenčního centra ECM služeb pro Banku. Koncept modelu bude určovat směr vývoje a poskytování ECM služeb, zatímco model bude pokrývat konkrétní oblasti běžného provozu v rámci kompetenčního centra. Přínos diplomové práce je především ve vytvoření prvního dokumentu, v rámci Banky, který se věnuje problematice kompetenčního centra ECM služeb. Výstupem je obsáhlá komplexní práce, která bude použita při budování kompetenčního centra v Bance.cze
dc.description.abstractThis master's thesis deals with issues of ECM services and their providing by means of competence center. This study contains introduction to the banking sec-tor including description of bank documents; their processing and applications in IT systems. This thesis discusses competence center theory and its implementa-tion methodology. The major objective of this study is to create the conception and the model of ECM services competence center for a bank. The concept determines the direc-tion of ECM services providing and development. The model covers particular are-as of regular operations within competence center. This study provides first doc-ument within bank which deals with ECM services competence center issues. The results are going to be applied to build the competence center in a Bank.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKompetenční centrum ,ECM služby ,bankovní sektor ,bankovní dokumentace ,ECM ,BPM ,digitalizace ,koncepce kompetenčního centra ,model kompetenčního centracze
dc.subjectCompetence center ,ECM Services ,banking sector ,banking documentation ,ECM ,BPM ,digitization ,concept of competence center ,model of competence centereng
dc.titleAnalýza a návrh koncepce kompetenčního centra pro podporu ECM služeb v Bancecze
dc.titleAnalysis and design concept of the competence center for support ECM services at Bankeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePešata Karel
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record