Show simple item record

Hydraulics of sewer structure in city of Tábor

dc.contributor.advisorBareš Vojtěch
dc.contributor.authorRegnerová Tereza
dc.date.accessioned2017-06-07T16:17:47Z
dc.date.available2017-06-07T16:17:47Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-695599931305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70326
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá posouzením návrhu sdruženého objektu na stokové síti ve městě Tábor. Jedná se o systém spadišť a odlehčovacích komor, který nahrazuje původní stavbu. Kvůli limitujícím místním podmínkám se jedná o atypické řešení a modelový výzkum je tedy jeho nutnou součástí. Cílem výzkumu je posouzení funkce spadiště, kapacity bočních sběrných kanálů a zhodnocení navrženého řešení, včetně vyjádření doporučujících návrhových variant. Posouzení je založeno na teoretické rešerši, na jednodimenzionálním popisu rozhodujících hydraulických jevů a na metodách fyzikálního hydraulického výzkumu v modelovém měřítku 1:10. Numerické výsledky a experimentální výstupy ukazují výsledné hodnoty provzdušnění, trajektorie paprsku, účinnosti disipace energie ve spadišti, silové namáhání konstrukce vodním paprskem a příčné a podélné profily hladin. V závěru je provedeno vyhodnocení, na jehož základě je navrhovaný stav posouzen jako vyhovující, a jsou uvedena konkrétní doporučení pro optimalizaci návrhu.cze
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is an assessment of designed compounded structure in the Tábor town. It is a system of drop manholes and overflows, which is supposed to replace the original structure. Due to limited space conditions the solution is atypical and model investigation is necessary. The aim of the research is to assess the function of drop manholes, capacity of side channels and evaluation of the designed solution including proposed modifications. The assessment is based on the theoretical part of this thesis, on the one-dimensional expression of decisive hydraulic events and also on the physical investigation on the model in scale 1:10. Numerical results and experimental outcomes show the resulting values of air entrainment, jet trajectory, energy dissipation in drop manholes, loading of the structure by water jet and cross-sectional and longitudinal free-surface flow. In the conclusion, the evaluation is made. Therefore, the design is found applicable and the optimizing modifications are proposed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectboční přeliv, disipace energie, odlehčovací komora, provzdušnění, sběrný žlab, spadiště, trajektorie paprskucze
dc.subjectair entrainment, drop manhole, energy dissipation, sewer overflow, side channel, water jet trajectoryeng
dc.titleHydraulické řešení sdruženého objektu stokové sítě v lokalitě Táborcze
dc.titleHydraulics of sewer structure in city of Táboreng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-08
dc.contributor.refereeHavlík Vladimír
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrauliky a hydrologiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record