Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 32

  • Hydraulické řešení sdruženého objektu stokové sítě v lokalitě Tábor 

   Autor: Regnerová Tereza; Vedoucí práce: Bareš Vojtěch; Oponent práce: Havlík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá posouzením návrhu sdruženého objektu na stokové síti ve městě Tábor. Jedná se o systém spadišť a odlehčovacích komor, který nahrazuje původní stavbu. Kvůli limitujícím místním podmínkám se ...
  • Modelový výzkum proudění na vtoku do propustku 

   Autor: Sedláček Daniel; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Mattas Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zaměřuje na vtoky kruhových propustků. Cílem práce je nalezení zúžené hloubky, stanovení velikosti součinitele místní ztráty na vtoku do kruhového propustku pro různé geometrie vtoku, stanovení dalších součinitelů ...
  • Modelový výzkum proudění na výtoku z propustku 

   Autor: Jurečková Petra; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Zachoval Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá ztrátou na výtoku z propustku pro tlakový režim proudění. Za účelem stanovení velikosti ztráty a ztrátového součinitele byl proveden experiment na fyzikálním modelu. Naměřená data byla ...
  • Model intercepce dešťových srážek smrkového porostu na Šumavě 

   Autor: Černý Tomáš; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Proces zachytávání atmosférických srážek na zemském povrchu je nazýván intercepce. Tato část srážek, která se nezainfiltruje do půdy ani neodteče ve formě povrchového odtoku, je odpařena zpět do atmosféry. Intercepce bývá ...
  • Studie odtokových poměrů na toku Bylanka 

   Autor: Šípka Branislav; Vedoucí práce: Havlík Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hydraulika vertikálních spadišť s přímým nátokem 

   Autor: Šindelářová Jana; Vedoucí práce: Bareš Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vliv povodní na kvalitu vody v nádržích Jizerských hor 

   Autor: Žučková Veronika; Vedoucí práce: Křeček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-01)
  • Analýza povodňové situace z roku 2013 na řece Mrlině 

   Autor: Glonek Petr; Vedoucí práce: Havlík Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-01)
  • Modelování transportu znečištění z dešťových oddělovačů v recipientech 

   Autor: Mikolášková Kateřina; Vedoucí práce: Bareš Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Revitalizace povodí Bystřice 

   Autor: Zelenka Josef; Vedoucí práce: Marešová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Matematické a fyzikální modelování proudění na vtoku do propustku 

   Autor: Zrostlík Štěpán; Vedoucí práce: Havlík Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Hydraulická funkce skluzu VD Koryčany 

   Autor: Lexa Martin; Vedoucí práce: Havlík Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Protipovodňová opatření na Klenici 

   Autor: Heršálková Denisa; Vedoucí práce: Marešová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Revitalizace říčky Merklínky 

   Autor: Soušek Pavel; Vedoucí práce: Marešová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Bazinův ostrohranný přeliv 

   Autor: Kožant Petr; Vedoucí práce: Picek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hydraulická vodivost půdy na experimentální ploše Liz 

   Autor: Stehlíková Svatava; Vedoucí práce: Votrubová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modelování a měření rozdělení koncentrace částic v proudu heterogenní směsi 

   Autor: Pěník Vojtěch; Vedoucí práce: Matoušek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-24)
  • Klapovský potok, POLDR, zvláštní povodně 

   Autor: Urban Filip; Vedoucí práce: Havlík Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-24)
  • Protipovodňová ochrana Raspenavy 

   Autor: Holec Ondřej; Vedoucí práce: Marešová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-24)
  • Epizodická acidifikace v podmínkách malého horského povodí 

   Autor: Lamač Lukáš; Vedoucí práce: Křeček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-24)