Now showing items 1-20 of 92

  Subject
  1D a 2D matematické modelování proudění vody,HEC-RAS,záplavové území,záplavové čáry [1]
  1D and 2D mathematical modelling of water flow,HEC-RAS,flood plain,flood plain line [1]
  2D matematické modelování proudění vody [1]
  2D mathematical modelling of water flow [1]
  3D model [1]
  3D modelování [1]
  air entrainment, drop manhole, energy dissipation, sewer overflow, side channel, water jet trajectory [1]
  Alpine catchment,water balance,precipitation-runoff relationship,actual and potential evapotranspiration,lumped and distributed hydrological model,uncertainties of estimating the hydrological and meteorological data in a mountain catchment area [1]
  Alpínské povodí,vodní bilance,srážko-odtokový vztah,aktuální a potenciální evapotranspirace,jednoduchý a distribuovaný hydrologický model,nejistoty stanovení hydrologických a meteorologických dat v horském povodí [1]
  ANSYS [1]
  boční přeliv, disipace energie, odlehčovací komora, provzdušnění, sběrný žlab, spadiště, trajektorie paprsku [1]
  bridges [1]
  Broad-crested weir,submerged broad-crested weir,contemporary methods of calculation of submerged broad-crested weir,recirculation area under the weir,Impulse – momentum equation [1]
  catastrophe modelling [1]
  coefficient [1]
  course of water level [1]
  culvert [1]
  culvert, culvert hydraulics, inlet, inlet geometry, free flow, full flow, head loss, contracted depth of flow, coefficient, whirlpool, capacity, physical modelling, submerged inlet [1]
  culverts, culvert exit loss, loss due to sudden expansion, Borda-Carnot equation, culvert exit loss coefficient, physical modelling [1]
  Detekce srážek,netradiční senzory,TMS3 senzory,laserový detektor srážek [1]