Show simple item record

Study of revitalization of fire reservoir in village Lounky

dc.contributor.advisorVrána Karel
dc.contributor.authorMarčík Erik
dc.date.accessioned2017-06-07T16:17:44Z
dc.date.available2017-06-07T16:17:44Z
dc.date.issued2017-01-04
dc.identifierKOS-695599931205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70325
dc.description.abstractV diplomové práci s názvem Studie revitalizace návesní nádrže v obci Lounky, okres Litoměřice jsem se zaměřil na návrh malé vodní nádrže, s členitým dnem přírodního charakteru. Obsahem této práce bylo navrhnout tvar nádrže, vegetaci kolem ní, zajištění gravitačního napouštění a vypouštění, a zvolit vhodný typ těsnění nádrže. Součástí práce bylo také vytvoření stavebních výkresů jako např. výkres situace, příčné a podélné řezy jednotlivých stavebních objektů.cze
dc.description.abstractMy master thesis, titled Study of revitalization of fire reservoir in the village Lounky the district of Litoměřice, focused on the design of a small pond with a rugged bottom of natural character. The content of this thesis was to design the shape of the small pond, the vegetation around it, providing gravity filling and discharges, and to select the appropriate type of tank seal. As a constituent part of my thesis I also created the construction drawings, for example drawing of the situation, cross-sections and longitudinal sections of the individual constructions.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMalá vodní nádrž, revitalizace, vodní tokcze
dc.subjectSmall pond, revitalization, watercourseeng
dc.titleStudie revitalizace návesní nádrže v obci Lounky, okr.Roudnice n.L.cze
dc.titleStudy of revitalization of fire reservoir in village Lounkyeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-14
dc.contributor.refereeČašek Jaromír
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record