Show simple item record

Perception of workplace of administration buildings

dc.contributor.advisorŠtrup Ondřej
dc.contributor.authorZejda Stanislav
dc.date.accessioned2017-06-07T16:17:08Z
dc.date.available2017-06-07T16:17:08Z
dc.date.issued2017-05-21
dc.identifierKOS-695599920505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70301
dc.description.abstractJak se zaměstnanec cítí ve svém pracovním prostředí je klíčový faktor pro jeho výkon a efektivitu jeho práce. Některé parametry pracoviště je možné vymezit a jejich hodnoty vyžadovat legislativou. Existuje ale mnoho parametrů, které takto definovat nelze. Právě této problematice se autor diplomové práce věnuje. Po představení oboru facility managementu, jako jednoho z klíčových oborů ovlivňujících výslednou kvalitu pracovního prostředí, je věnována pozornost pracovnímu prostředí. Pomocí metody párového porovnávání autor určil preference, jaké uživatelé administrativních budov přikládají jednotlivým parametrům pracovního prostředí a jeho okolí. Dále porovnává preference pracovníků na vedoucích postech a řadových zaměstnanců. Zjištěná data jsou zpracována a použita v hodnotícím nástroji pro posouzení vhodnosti budovy pro využití k administrativním účelům.cze
dc.description.abstractKey factor for work performance and effectivity of worker is how employees feel in their work environment. Some parameters of workplace are possible define and their values required by legislation. But exist a lot of parameters, which cannot define like this. This problematic is author dedicated to. After introduction filed of facility management as on of key subject influencing the resulting quality of work environment, author turns attention of work environment. Using the Multi-criteria analysis method author define preferences, which users´ administration building attach to individual parameters of working environment and its surroundings. Author also compares preferences workers on leading position and general staff. Found preferences are processed and use in evaluating tool for assess the suitability of a building for administrative purposes.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFacility management, životní cyklus stavby, pracovní prostředí, preference uživatelů administrativních budovcze
dc.subjectFacility management, life cycle of construction, work environment, Users preferences for office buildingseng
dc.titleVnímání pracovního prostředí uživateli administrativních budovcze
dc.titlePerception of workplace of administration buildingseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeRudovský Zdeněk
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record