Show simple item record

Analysis of air in a room

dc.contributor.advisorAdamovský Daniel
dc.contributor.authorLinhartová Lenka
dc.date.accessioned2017-06-07T16:16:16Z
dc.date.available2017-06-07T16:16:16Z
dc.date.issued2017-06-04
dc.identifierKOS-695599904805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70260
dc.description.abstractCílem diplomové práce je analyzovat obraz proudění vzduchu z distribučního prvku za různých okrajových podmínek a vyhodnotit jeho vliv na pobytovou oblast osob. Tepelné pohodě se dnes věnuje velká pozornost. Člověk v současné době tráví ve vnitřním prostředí více jak 80 % svého času. Proto je důležité, aby se člověk v daném prostředí cítil dobře, jinak je nesoustředěný a dělá chyby. Tepelnou pohodu tvoří mnoho parametrů, které je nutné sledovat a řídit. Mezi tyto parametry patří zejména teplota, vlhkost a rychlost vzduchu. V diplomové práci je zpracováno měření a postup při hodnocení vnitřního mikroklimatu. Hodnoceno bylo procento nespokojených osob obtěžovaných průvanem a vertikálním rozdílem teplot. Měřenými veličinami byla teplota a rychlost proudění vzduchu.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to analyze the image of the airflow from the distribution element under different boundary conditions and to evaluate its influence on the residential area of persons. Thermal comfort is a great deal of attention today. People now spend more than 80% of their time in the inner environment. Therefore, it is important for a person to feel good in a given environment, otherwise he is unfocused and makes mistakes. Thermal comfort determines many parameters that need to be monitored and controlled. These parameters especially include temperature, humidity and air velocity. The diploma thesis deals with the measurement and the procedure for evaluation of the internal microclimate. The percentage of people dissatisfied with the draft and the vertical temperature difference was evaluated. Measured variables were temperature and velocity of air flow.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectTepelná pohoda, parametry tepelné pohody, teplota vzduchu, anemometr, měření, průvan, rychlost proudění, vertikální rozdíl teplot, žaluziový anemostatcze
dc.subjectThermal comfort, parameters of thermal comfort, air temperature, anemometer, measurement, draught, flow velocity, vertical temperature difference, slat anemostateng
dc.titleAnalýza proudění vzduchu v místnosticze
dc.titleAnalysis of air in a roomeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKny Martin
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record