Show simple item record

Tool for Calculation of Real Option Valuesdc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorTrnka Václav
dc.date.accessioned2017-06-07T16:12:50Z
dc.date.available2017-06-07T16:12:50Z
dc.date.issued2017-05-21
dc.identifierKOS-695599636905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70122
dc.description.abstractCílem této práce je usnadnit výpočet hodnot reálných opcí. Jejím základem je teorie popisující problematiku reálných opcí a problematiku IT investic. Z ní pak vychází praktická část, která ilustruje průběh návrhu, implementace a testování podpůrného experimentálního nástroje, který je výstupem této práce. Nástroj podporuje výpočty hodnot reálných opcí pomocí binomického modelu a pomocí zcela nové metodiky hodnocení IT investic.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to simplify the calculation of real option values. It is based on a theory describing the area of real options and IT investments. Theory is followed by practical part which describes the course of design, implementation and testing of the supporting experimental tool, which is the output of this work. The tool supports calculations of real option values using a binomial model and a completely new methodology for IT investments rating.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectReálné opce, Aplikace, Nástroj, IT investice, Opce s pametí, Cloud, On-premise, WPF, .NET, C#cze
dc.subjectReal Options, Application, Tool, IT investments, Option with Memory, Cloud, On-premise, WPF, .NET, C#eng
dc.titleNástroj pro podporu výpočtu hodnoty Reálných opcícze
dc.titleTool for Calculation of Real Option Valueseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeVokřínek Jiří
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record