Show simple item record

The Training System of Critical Points in Organization SZPI

dc.contributor.advisorTureckiová Michaela
dc.contributor.authorRacková Eva
dc.date.accessioned2017-06-07T16:11:07Z
dc.date.available2017-06-07T16:11:07Z
dc.date.issued2017-04-27
dc.identifierKOS-599361009505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70058
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vzděláváním pracovníků ve firmě. Úvodní část práce popisuje vzdělávání dospělých, seznamuje s organizací Státní zemědělské a potravinářské inspekce, inspektorát v Plzni a zároveň popisuje pracovní náplň inspektora. Pomocí empirického šetření - dotazníku, jsou zjišťovány nedostatky ve vzdělávací akci, která se týká oblasti systému kritických bodů. Cílem práce je navrhnutí úpravy a doplnění vzdělávací akce o praktickou část a ukázky.cze
dc.description.abstractMy undergraduate thesis deals with company education of the employees. The first part is focused on adult education, introducing the Czech Agriculture and Food Inspection Authority, and the Czech Agriculture and Food Inspection Authority situated in Pilsen. Furthermore, it describes the duties the inspector is responsible for. When inventing a questionnaire, the empirical survey shows the deficiencies in the education system concerned with the critical point system. The object of my thesis is to suggest a presentation of education system under implementation of a practical part.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvzdělávání dospělých, firemní vzdělávání, HACCP, systém kritických bodů.cze
dc.subjectAdult education, company education, HACCP, critical point system.eng
dc.titleŠkolení systému kritických bodů v organizaci SZPIcze
dc.titleThe Training System of Critical Points in Organization SZPIeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeVaněček David
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record