Show simple item record

Feasibility Study - the establishment of matcha bakery in the Czech Republic

dc.contributor.advisorŠvecová Lenka
dc.contributor.authorPreslová Blanka
dc.date.accessioned2017-06-07T16:08:24Z
dc.date.available2017-06-07T16:08:24Z
dc.date.issued2017-01-04
dc.identifierKOS-593779843605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69950
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickou studií tzv. studií proveditelností, týkající se založení matcha pekárny na území České republiky. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. Cílem mé práce je rozhodnout, zda je uvažovaný projekt zavedení matcha pekárny životaschopný či nikoliv. V teoretické části objasňuji základní pojmy v souvislosti s projektem, projektovým řízením, detailně se věnuji popisu jednotlivých částí studie proveditelnosti a rozhodování. Veškeré tyto poznatky využiji pro praktickou část, kde se v rámci studie proveditelnosti zpracovává analýza trhu, finanční analýza a analýza rizik vše na období 3 let. Výstupem studie proveditelnosti by mělo být rozhodnutí o ne/uskutečnění podnikatelského záměru.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the technical-economic study also called feasibility study related to the establishment matcha bakery on the territory of the Czech republic. The work consists of two parts - theoretical and practical. The aim of my work is to decide whether the candidate project to introduce matcha the bakery is viable or not. In the theoretical part of the clarifier of the basic terms in connection with the project, project management, in detail I describe the individual parts of the feasibility studies and decision-making. All these insights I will use for the practical part, where in the framework of the feasibility study elaborates a market analysis, financial analysis and risk analysis all for a period of 3 years. Output of the feasibility study should be the decision on no/implementation of the business plan.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectStudie, proveditelnosti, Řízenícze
dc.subjectFeasibility, study, Managementeng
dc.titleStudie proveditelnosti -založení matcha pekárny v ČRcze
dc.titleFeasibility Study - the establishment of matcha bakery in the Czech Republiceng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-14
dc.contributor.refereeUličná Štěpánka
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record